อัตราทดและหลักประกัน
ไม่เคยมีใครพูดถึงมากนักเกี่ยวกับหลักสำคัญสองประการของกิจกรรมเดี่ยว: โบรกเกอร์ให้เรากู้ยืมอะไรเพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนของเรา และหลักทรัพย์ประกันของเราเองสามารถวัดได้อย่างง่ายดาย และที่ควรจะเป็น!