การพัฒนาแผนเกม
ไม่ใช่แค่เพียงติดตามว่าคุณมาจากไหน และคุณกำลังจะไปไหน: แต่เป็นการเรียนรู้เครื่องมือที่มีความสำคัญพอ ๆ กับการอ่านและการเขียน หมั่นจดบันทึก และห้ามซื้อขายด้วยความรีบเร่ง