ความเสี่ยงและผลตอบแทน
การรู้ว่าจะวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณอย่างไรนั้น คือการพิจารณาขั้นสูงสุดเมื่อไม่จริงจังกับเงินสดที่ได้มาโดยความเหนื่อยยาก: ห้ามเสี่ยงมากกว่าที่คุณจะสามารถจ่ายเพื่อชัยชนะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอัตราส่วนที่สมเหตุสมผลระหว่างความคาดหวังในกำไรและขาดทุนของคุณ