เบี้ยประกันข้ามคืนและสวอบ
เราจ่ายเบี้ยประกันเพื่อรักษาสถานะที่เปิดข้ามคืน แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสูตรเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเชิงลบ? ก็คือว่า เราได้รับเบี้ยประกันแทนการชำระเบี้ยประกัน