โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Crude OilAug 2024 (CLQ24)21-Jul-24Sep 2024 (CLU24)
Brent OilSep 2024 (LCOU4)28-Jul-24Oct 2024 (LCOV4)
Natural gasAug 2024 (NGQ24)28-Jul-24Sep 2024 (NGU24)
GasolineAug 2024 (RBQ24)28-Jul-24Sep 2024 (RBU24)
Heating OilAug 2024 (HOQ24)28-Jul-24Sep 2024 (HOU24)
WheatSep 2024 (ZWU24)25-Aug-24Dec 2024 (ZWZ24)
Soy-beanAug 2024 (ZSQ24)28-Jul-24Sep 2024 (ZSU24)
CornSep 2024 (ZCU24)25-Aug-24Dec 2024 (ZCZ24)
Cotton n. 2Oct 2024 (CTV4)22-Sep-24Dec 2024 (CTZ4)
Sugar 11. szOct 2024 (SBV4)29-Sep-24Mar 2025 (SBH5)
Coffee CSep 2024 (KCU4)18-Aug-24Dec 2024 (KCZ4)
CopperSep 2024 (HGU24)25-Aug-24Dec 2024 (HGZ24)
PalládiumSep 2024 (PAU24)25-Aug-24Dec 2024 (PAZ24)
PlatinumOct 2024 (PLV24)29-Sep-24Jan 2025 (PLF25)
CocoaSep 2024 (CCU4)11-Aug-24Dec 2024 (CCZ4)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HK 50Jul 2024 (HSIN4)28-Jul-24Aug 2024 (HSIQ4)
TAIWAN_INDXJul 2024 (STWNN4)28-Jul-24Aug 2024 (STWNQ4)
China A50Jul 2024 (CNN4)28-Jul-24Aug 2024 (CNQ4)
France 40Jul 2024 (FCEN4)14-Jul-24Aug 2024 (FCEQ4)
Spain 35Jul 2024 (MFXIN4)14-Jul-24Aug 2024 (MFXIQ4)
US_500Sep 2024 (ESU24)15-Sep-24Dec 2024 (ESZ24)
US_TECH100Sep 2024 (NQU24)15-Sep-24Dec 2024 (NQZ24)
US_30Sep 2024 (YMU24)15-Sep-24Dec 2024 (YMZ24)
CANADA_60Sep 2024 (SXFU4)15-Sep-24Dec 2024 (SXFZ4)
Germany 40Sep 2024 (FDXU4)15-Sep-24Dec 2024 (FDXZ4)
GERMANY_TECH30Sep 2024 (FTDXU4)15-Sep-24Dec 2024 (FTDXZ4)
Europe 50Sep 2024 (FESXU4)15-Sep-24Dec 2024 (FESXZ4)
UK_100Sep 2024 (FFIHU4)15-Sep-24Dec 2024 (FFIHZ4)
ITALY_40Sep 2024 (SPMIBU4)15-Sep-24Dec 2024 (SPMIBZ4)
SWISS 20Sep 2024 (FSMIZU24)15-Sep-24Dec 2024 (FSMIZZ24)
US_2000Sep 2024 (TFU4)15-Sep-24Dec 2024 (TFZ4)
AUS 200Sep 2024 (APU4)15-Sep-24Dec 2024 (APZ4)
DOLLAR INDEXSep 2024 (DXU4)15-Sep-24Dec 2024 (DXZ4)
Japan 225Sep 2024 (SSIU4)08-Sep-24Dec 2024 (SSIZ4)
NED 25Jul 2024 (AEXN4)14-Jul-24Aug 2024 (AEXQ4)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Sep 2024 (SJBU4)08-Sep-24Dec 2024 (SJBZ4)
Euro-BondSep 2024 (FGBLU4)08-Sep-24Dec 2024 (FGBLZ4)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION