โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilAug 2022 (LCOQ2)26-Jun-22Sep 2022 (LCOU2)
Crude OilJul 2022 (CLN2)19-Jun-22Aug 2022 (CLQ2)
Natural GasJul 2022 (NGN22)26-Jun-22Aug 2022 (NGQ22)
GasolineJun 2022 (RBM2)29-May-22Jul 2022 (RBN2)
Heating OilJun 2022 (HOM2)29-May-22Jul 2022 (HON2)
WheatJul 2022 (ZWN2)26-Jun-22Sep 2022 (ZWU2)
SoybeansJul 2022 (ZSN2)26-Jun-22Aug 2022 (ZSQ2)
CornJul 2022 (ZCN226-Jun-22Sep 2022 (ZCU2)
Cotton no. 2Jul 2022 (CTN2)19-Jun-22Oct 2022 (CTV2)
Sugar no.11Jul 2022 (SBN2)26-Jun-22Oct 2022 (SBV2)
Coffee CJul 2022 (KCN2)19-Jun-22Sep 2022 (KCU2)
CopperJul 2022 (HGN2)26-Jun-22Sep 2022 (HGU2)
PalladiumJun 2022 (PAM2)29-May-22Sep 2022 (PAU2)
PlatinumJul 2022 (PLN2)29-May-22Oct 2022 (PLV2)
CocoaJul 2022 (CCN2)12-Jun-22Sep 2022 (CCU2)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJun 2022 (HSIM2)26-Jun-22Jul 2022 (HSIN2)
FTSE TAIWANJun 2022 (STWNM2)26-Jun-22Jul 2022 (STWNN2
China A50Jun 2022 (CNM2)26-Jun-22Jul 2022 (CNN2)
India 50Jun 2022 (INM2)26-Jun-22Jul 2022 (INN2)
CAC 40Jun 2022 (FCEM2)12-Jun-22Jul 2022 (FCEN2)
Spain 35Jun 2022 (MFXIM2)12-Jun-22Jul 2022 (MFXIN2)
OMX30Jun 2022 (OMXM2)12-Jun-22Jul 2022 (OMXN2)
US_500Jun 2022 (ESM2)12-Jun-22Sep 2022 (ESU2)
US_TECH100Jun 2022 (NQM2)12-Jun-22Sep 2022 (NQU2)
US_30Jun 2022 (YMM2)12-Jun-22Sep 2022 (YMU2)
TSXJun 2022 (SXFM2)12-Jun-22Sep 2022 (SXFU2)
DAX 30Jun 2022 (FDXM2)16-Jun-22Sep 2022 (FDXU2)
MDAXJun 2022 (MDAXM2)16-Jun-22Sep 2022 (MDAXU2)
TDAXJun 2022 (FTDXM2)16-Jun-22Sep 2022 (FTDXU2)
DJ EURO STOXX50Jun 2022 (FESXM2)12-Jun-22Sep 2022 (FESXU2)
FTSE 100Jun 2022 (FFIM2)12-Jun-22Sep 2022 (FFIU2)
FTSE/MIBJun 2022 (SPMIBM2)12-Jun-22Sep 2022 (SPMIBU2)
SMIJun 2022 (FSMIM2)12-Jun-22Sep 2022 (FSMIU2)
US_2000Jun 2022 (TFM2)12-Jun-22Sep 2022 (TFU2)
SPI200Jun 2022 (APM2)12-Jun-22Sep 2022 (APU2)
DOLLAR INDEXJun 2022 (DXM2)12-Jun-22Sep 2022 (DXU2)
Nikkei 225Jun 2022 (SSIMM2)05-Jun-22Sep 2022 (SSIMU2)
AEXJun 2022 (AEXM2)12-Jun-22Jul 2022 (AEXN2)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2022 (SJBM2)05-Jun-22Sep 2022 (SJBU2)
EURO-BundJun 2022 (FGBLM2)05-Jun-22Sep 2022 (FGBLU2)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION