โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilApr 2023 (LCOJ3)26-Feb-23May 2023 (LCOK3)
Crude OilFeb 2023 (CLG3)19-Feb-23Mar 2023 (CLH3)
Natural GasFeb 2023 (NGG23)19-Feb-23Mar 2023 (NGH23)
GasolineMar 2023 (RBH3)26-Feb-23Apr 2023 (RBJ3)
Heating OilMar 2023 (HOH3)26-Feb-23Apr 2023 (HOJ3)
WheatMar 2023 (ZWH3)24-Feb-23Mar 2023 (ZWH3)
SoybeansMar 2023 (ZSH3)26-Feb-23May 2023 (ZSK3)
CornMar 2023 (ZCH3)24-Feb-23May 2023 (ZCK3)
Cotton no. 2Mar 2023 (CTH3)19-Feb-23May 2023 (CTK3)
Sugar no.11Mar 2023 (SBH3)26-Feb-23May 2023 (SBK3)
Coffee CMar 2023 (KCH3)12-Feb-23May 2023 (KCK3)
CopperMar 2023 (HGH3)24-Feb-23Mar 2023 (HGH3)
PalladiumMar 2023 (PAH3)24-Feb-23Jun 2023 (PAM3)
PlatinumApr 2023 (PLJ3)26-Mar-23Jul 2023 (PLN3)
CocoaMar 2023 (CCH3)12-Feb-23May 2023 (CCK3)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJan 2023 (HSIF3)29-Jan-23Feb 2023 (HSIG3)
TAIWAN_INDXJan 2023 (STWNF3)29-Jan-23Feb 2023 (STWNG3)
China A50Jan 2023 (CNF3)29-Jan-23Feb 2023 (CNG3)
India 50Jan 2023 (INF3)22-Jan-23Feb 2023 (ING3)
CAC 40Jan 2023 (FCEF3)12-Feb-23Feb 2023 (FCEG3)
Spain 35Jan 2023 (MFXIF3)12-Feb-23Feb 2023 (MFXIG3)
US_500Mar 2023 (ESH3)12-Mar-23Jun 2023 (NQM3)
US_TECH100Mar 2023 (NQH3)12-Mar-23Jun 2023 (NQM3)
US_30Mar 2023 (YMH3)12-Mar-23Jun 2023 (YMM3)
TSXMar 2023 (SXFH3)12-Mar-23Jun 2023 (SXFM3)
DAX 30Mar 2023 (FDXH3)16-Mar-23Jun 2023 (FDXM3)
MDAXMar 2023 (MDAXH3)16-Mar-23Jun 2023 (MDAXM3)
TDAXMar 2022 (FTDXH3)16-Mar-23Mar 2022 (FTDXM3)
DJ EURO STOXX50Mar 2023 (FESXH3)12-Mar-23Jun 2023 (FESXM3)
UK_100Mar 2023 (FFIH3)12-Mar-23Jun 2023 (FFIM3)
ITALY_40Mar 2023 (SPMIBH3)12-Mar-23Jun 2023 (SPMIBM3)
SMIMar 2023 (FSMIH3)12-Mar-23Jun 2023 (FSMIM3)
US_2000Mar 2023 (TFH3)12-Mar-23Jun 2023 (TFM3)
SPI200Mar 2023 (APH3)12-Mar-23Jun 2023 (APM3)
DOLLAR INDEXMar 2023 (DXH3)12-Mar-23Jun 2023 (DXM3)
Nikkei 225Mar 2023 (SSIMH3)5-Mar-23Jun 2023 (SSIMM3)
AEXJan 2023 (AEXF3)12-Feb-23Feb 2023 (AEXG3)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Mar 2023 (SJBH3)5-Mar-23Jun 2023 (SJBM3)
EURO-BundMar 2023 (FGBLH3)5-Mar-23Jun 2023 (FGBLM3)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION