โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilOct 2019 (LCOV9)25-Aug-19Nov 2019 (LCOX9)
Crude OilOct 2019 (CLV9)15-Sep-19Nov 2019 (CLX9)
Natural GasSep 2019 (NGU19)25-Aug-19Oct 2019 (NGV19)
GasolineSep 2019 (RBU9)25-Aug-19Oct 2019 (RBV9)
Heating OilSep 2019 (HOU9)25-Aug-19Oct 2019 (HOV9)
WheatSep 2019 (ZWU9)25-Aug-19Dec 2019 (ZWZ9)
SoybeansNov 2019 (ZSX9)27-Oct-19Jan 2019 (ZSF10)
CornSep 2019 (ZCU9)25-Aug-19Dec 2019 (ZCZ9)
Cotton no. 2Oct 2019 (CTV9)22-Sep-19Dec 2019 (CTZ9)
Sugar no.11Oct 2019 (SBV9)29-Sep-19Dec 2019 (SBZ9)
Coffee CDec 2019 (KCZ9)17-Nov-19Mar 2019 (KCH0)
CopperSep 2019 (HGU9)25-Aug-19Oct 2019 (HGV9)
PalladiumSep 2019 (PAU9)25-Aug-19Dec 2019 (PAZ9)
PlatinumOct 2019 (PLV9)29-Sep-19Jan 2019 (PLF10)
CocoaDec 2019 (CCZ9)10-Nov-19Mar 2019 (CCH0)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIAug 2019 (HSIQ9)25-Aug-19Sep 2019 (HSIU9)
MSCIAug 2019 (STWQ9)25-Aug-19Sep 2019 (STWU9)
China A50Aug 2019 (CNQ9)25-Aug-19Sep 2019 (CNU9)
Nifty 50Aug 2019 (INQ9)25-Aug-19Sep 2019 (INU9)
CAC 40Sep 2019 (FCEU9)15-Sep-19Oct 2019 (FCEV9)
Spain 35Sep 2019 (MFXIU9)15-Sep-19Oct 2019 (MFXIV9)
OMX30Sep 2019 (OMXU9)15-Sep-19Oct 2019 (OMXV9)
S&P500Sep 2019 (ESU9)15-Sep-19Dec 2019 (ESZ9)
NASDAQ100Sep 2019 (NQU9)15-Sep-19Dec 2019 (NQZ9)
DJ 30Sep 2019 (YMU9)15-Sep-19Dec 2019 (YMZ9)
DAX 30Sep 2019 (FDXU9)19-Sep-19Dec 2019 (FDXZ9)
DJ EURO STOXX50Sep 2019 (FESXU9)15-Sep-19Dec 2019 (FESXZ9)
FTSE 100Sep 2019 (FFIU9)15-Sep-19Dec 2019 (FFIZ9)
FTSE/MIBSep 2019 (SPMIBU9)15-Sep-19Dec 2019 (SPMIBZ9)
SMISep 2019 (FSMIU9)15-Sep-19Dec 2019 (FSMIZ9)
RUSSELL2000Sep 2019 (TFU9)15-Sep-19Dec 2019 (TFZ9)
SPI200Sep 2019 (APU9)15-Sep-19Dec 2019 (APZ9)
DOLLAR INDEXSep 2019 (DXU9)15-Sep-19Sep 2019 (DXZ9)
Nikkei 225Sep 2019 (SSIMU9)08-Sep-19Dec 2019 (SSIMZ9)
AEXSep 2019 (AEXU9)15-Sep-19Oct 2019 (AEXV9)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt BondSep 2019 (SJBU9)08-Sep-19Dec 2019 (SJBZ9)
EURO-BundSep 2019 (FGBLU9)01-Sep-19Dec 2019 (FGBLZ9)

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์