โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilAug 2023 (LCOQ3)25-Jun-23Sep 2023 (LCOU3)
Crude OilJul 2023 (CLN3)18-Jun-23Aug 2023 (CLQ3)
Natural gasJul 2023 (NGN23)25-Jun-23Aug 2023 (NGQ23)
GasolineJul 2023 (RBN3)25-Jun-23Aug 2023 (RBQ3)
Heating OilJul 2023 (HON3)25-Jun-23Aug 2023 (HOQ3)
WheatJul 2023 (ZWN3)25-Jun-23Sep 2023 (ZWU3)
Soy-beanJul 2023 (ZSN3)25-Jun-23Aug 2023 (ZSQ3)
CornJul 2023 (ZCN3)25-Jun-23Sep 2023 (ZCU3)
Cotton n. 2Jul 2023 (CTN3)18-Jun-23Oct 2023 (CTV3)
Sugar 11. szJul 2023 (SBN3)24-Sep-23Oct 2023 (SBV3)
Coffee CJul 2023 (KCN3)18-Jun-23Sep 2023 (KCU3)
CopperJul 2023 (HGN3)25-Jun-23Sep 2023 (HGU3)
PalládiumSep 2023 (PAU3)27-Aug-23Dec 2023 (PAZ3)
PlatinumJul 2023 (PLN3)25-Jun-23Oct 2023 (PLV3)
CocoaJul 2023 (CCN3)11-Jun-23Sep 2023 (CCU3)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJun 2023 (HSIM3)25-Jun-23Jul 2023 (HSIN3)
TAIWAN_INDXJun 2023 (STWNM3)25-Jun-23Jul 2023 (STWNN3)
China A50Jun 2023 (CNM3)25-Jun-23Jul 2023 (CNN3)
India 50Jun 2023 (INM3)25-Jun-23Jul 2023 (INN3)
CAC 40Jun 2023 (FCEM3)11-Jun-23Jul 2023 (FCEN3)
Spain 35Jun 2023 (MFXIM3)11-Jun-23Jul 2023 (MFXIN3)
US_500Jun 2023 (ESM3)11-Jun-23Sept 2023 (ESU3)
US_TECH100Jun 2023 (NQM3)11-Jun-23Sept 2023 (NQU3)
US_30Jun 2023 (YMM3)11-Jun-23Sept 2023 (YMU3)
TSXJun 2023 (SXFM3)11-Jun-23Sept 2023 (SXFU3)
DAX 30Jun 2023 (FDXM3)15-Jun-23Sep 2023 (FDXU3)
MDAXJun 2023 (MDAXM3)15-Jun-23Sep 2023 (MDAXU3)
TDAXJun 2022 (FTDXM3)15-Jun-23Sep 2022 (FTDXU3)
DJ EURO STOXX50Jun 2023 (FESXM3)11-Jun-23Sept 2023 (FESXU3)
UK_100Jun 2023 (FFIM3)11-Jun-23Sept 2023 (FFIU3)
ITALY_40Jun 2023 (SPMIBM3)11-Jun-23Sept 2023 (SPMIBU3)
SMIJun 2023 (FSMIM3)11-Jun-23Sept 2023 (FSMIU3)
US_2000Jun 2023 (TFM3)11-Jun-23Sept 2023 (TFU3)
SPI200Jun 2023 (APM3)11-Jun-23Sept 2023 (APU3)
DOLLAR INDEXJun 2023 (DXM3)11-Jun-23Sept 2023 (DXU3)
Nikkei 225Jun 2023 (SSIMM3)04-Jun-23Sept 2023 (SSIMU3)
AEXJun 2023 (AEXM3)11-Jun-23Jul 2023 (AEXN3)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2023 (SJBM3)04-Jun-23Sep 2023 (SJBU3)
EURO-BundJun 2023 (FGBLM3)04-Jun-23Sep 2023 (FGBLU3)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION