โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilMay 2020 (LCOK0)29-Mar-20Jun 2020 (LCOM0)
Crude OilMay 2020 (CLK0)19-Apr-20Jun 2020 (CLM0)
Natural GasMay 2020 (NGK20)26-Apr-20Jun 2020 (NGM20)
GasolineApr 2020 (RBJ0)29-Mar-20May 2020 (RBK0)
Heating OilApr 2020 (HOJ0)29-Mar-20May 2020 (HOK0)
WheatMay 2020 (ZWK0)26-Apr-20Jul 2020 (ZWN0)
SoybeansMay 2020 (ZSK0)26-Apr-20Jul 2020 (ZSN0)
CornMay 2020 (ZCK0)26-Apr-20Jul 2020 (ZCN0)
Cotton no. 2May 2020 (CTK0)19-Apr-20Jul 2020 (CTN0)
Sugar no.11May 2020 (SBK0)26-Apr-20Jul 2020 (SBN0)
Coffee CMay 2020 (KCK0)19-Apr-20Jul 2020 (KCN0)
CopperMay 2020 (HGK0)26-Apr-20Jul 2020 (HGN0)
PalladiumJun 2020 (PAM0)24-May-20Sep 2020 (PAU0)
PlatinumApr 2020 (PLJ0)29-Mar-20Jul 2020 (PLN0)
CocoaMay 2020 (CCK0)12-Apr-20Jul 2020 (CCN0)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIMar 2020 (HSIH0)29-Mar-20Apr 2020 (HSIJ0)
MSCIMar 2020 (STWH0)29-Mar-20Apr 2020 (STWJ0)
China A50Mar 2020 (CNH0)29-Mar-20Apr 2020 (CNJ0)
Nifty 50Apr 2020 (INJ0)26-Apr-20May 2020 (INK0)
CAC 40Apr 2020 (FCEJ0)12-Apr-20May 2020 (FCEK0)
Spain 35Apr 2020 (MFXIJ0)12-Apr-20May 2020 (MFXIK0)
OMX30Apr 2020 (OMXJ0)12-Apr-20May 2020 (OMXK0)
S&P500Jun 2020 (ESM0)14-Jun-20Sep 2020 (ESU0)
NASDAQ100Jun 2020 (NQM0)14-Jun-20Sep 2020 (NQU0)
DJ 30Jun 2020 (YMM0)14-Jun-20Sep 2020 (YMU0)
DAX 30Jun 2020 (FDXM0)18-Jun-20Sep 2020 (FDXU0)
DJ EURO STOXX50Jun 2020 (FESXM0)14-Jun-20Sep 2020 (FESXU0)
FTSE 100Jun 2020 (FFIM0)14-Jun-20Sep 2020 (FFIU0)
FTSE/MIBJun 2020 (SPMIBM0)14-Jun-20Sep 2020 (SPMIBU0)
SMIJun 2020 (FSMIM0)14-Jun-20Sep 2020 (FSMIU0)
RUSSELL2000Jun 2020 (TFM0)14-Jun-20Sep 2020 (TFU0)
SPI200Jun 2020 (APM0)14-Jun-20Sep 2020 (APU0)
DOLLAR INDEXJun 2020 (DXM0)14-Jun-20Sep 2020 (DXU0)
Nikkei 225Jun 2020 (SSIMM0)07-Jun-20Sep 2020 (SSIMU0)
AEXApr 2020 (AEXJ0)12-Apr-20May 2020 (AEXK0)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2020 (SJBM0)14-Jun-20Sep 2020 (SSIMU0)
EURO-BundJun 2020 (FGBLM0)07-Jun-20Sep 2020 (FGBLU0)

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์