โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Crude OilJan 2024 (CLF24)17-Dec-23Feb 2024 (CLG24)
Brent OilFeb 2024 (LCOG4)24-Dec-23Mar 2024 (LCOH4)
Natural gasJan 2024 (NGF24)24-Dec-23Feb 2024 (NGG24)
GasolineJan 2024 (RBF24)24-Dec-23Feb 2024 (RBG24)
Heating OilJan 2024 (HOF24)24-Dec-23Feb 2024 (HOG24)
WheatMar 2024 (ZWH24)25-Feb-24May 2024 (ZWK24)
Soy-beanJan 2024 (ZSF24)25-Feb-24Mar 2024 (ZSH24)
CornMar 2024 (ZCH24)25-Feb-24May 2024 (ZCK24)
Cotton n. 2Mar 2024 (CTH4)18-Feb-24May 2024 (CTK4)
Sugar 11. szMar 2024 (SBH4)25-Feb-24May 2024 (SBK4)
Coffee CMar 2024 (KCH4)18-Feb-24May 2024 (KCK4)
CopperMar 2024 (HGH24)25-Feb-24May 2024 (HGK24)
PalládiumMar 2024 (PAH24)25-Feb-24Jun 2024 (PAM24)
PlatinumJan 2024 (PLF24)28-Dec-23Apr 2024 (PLF24)
CocoaMar 2024 (CCH4)2/11/2024May 2024 (CCK4)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HK 50Dec 2023 (HSIZ3)24-Dec-23Jan 2024 (HSIF4)
TAIWAN_INDXDec 2023 (STWNZ3)24-Dec-23Jan 2024 (STWNF4)
China A50Dec 2023 (CNZ3)24-Dec-23Jan 2024 (CNF4)
France 40Dec 2023 (FCEZ3)10-Dec-23Jan 2024 (FCEF4)
Spain 35Dec 2023 (MFXIZ3)10-Dec-23Jan 2024 (MFXIF4)
US_500Dec 2023 (ESZ3)10-Dec-23Mar 2024 (ESH4)
US_TECH100Dec 2023 (NQZ3)10-Dec-23Mar 2024 (NQH4)
US_30Dec 2023 (YMZ3)10-Dec-23Mar 2024 (YMH4)
TSXDec 2023 (SXFZ3)10-Dec-23Mar 2024 (SXFH4)
Germany 40Dec 2023 (FDXZ3)14-Dec-23Mar 2024 (FDXH4)
MDAXDec 2023 (MDAXZ3)14-Dec-23Mar 2024 (MDAXH4)
TDAXDec 2022 (FTDXZ3)14-Dec-23Mar 2024 (FTDXH4)
Europe 50Dec 2023 (FESXZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FESXH4)
UK_100Dec 2023 (FFIZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FFIHH4)
ITALY_40Dec 2023 (SPMIBZ3)10-Dec-23Mar 2024 (SPMIBH4)
SWISS 25Dec 2023 (FSMIZ3)10-Dec-23Mar 2024 (FSMIZH4)
US_2000Dec 2023 (TFZ3)10-Dec-23Mar 2024 (TFH4)
AUS 200Dec 2023 (APZ3)10-Dec-23Mar 2024 (APH4)
DOLLAR INDEXDec 2023 (DXZ3)10-Dec-23Mar 2024 (DXH4)
Japan 225Dec 2023 (SSIMZ3)03-Dec-23Mar 2024 (SSIMH4)
NED 25 Mar 2024 (SSIH4)03-Mar-24Jun 2024 (SSIM4)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Mar 2024 (SJBH4)03-Mar-24Jun 2024 (SJBM4)
EURO-BundMar 2024 (FGBLH4)03-Mar-24Jun 2024 (FGBLM4)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION