โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilAug 2020 (LCOQ0)28-Jun-20Sep 2020 (LCOU0)
Crude OilJul 2020 (CLN0)21-Jun-20Aug 2020 (CLQ0)
Natural GasJul 2020 (NGN20)22-Jun-20Aug 2020 (NGQ20)
GasolineJul 2020 (RBN0)28-Jun-20Aug 2020 (RBQ0)
Heating OilJul 2020 (HON0)28-Jun-20Aug 2020 (HOQ0)
WheatJul 2020 (ZWN0)12-Jul-20Sep 2020 (ZWU0)
SoybeansJul 2020 (ZSN0)12-Jul-20Aug 2020 (ZSQ0)
CornJul 2020 (ZCN0)12-Jul-20Sep 2020 (ZCU0)
Cotton no. 2Jul 2020 (CTN0)21-Jun-20Oct 2020 (CTV0)
Sugar no.11Jul 2020 (SBN0)28-Jun-20Oct 2020 (SBV0)
Coffee CJul 2020 (KCN0)21-Jun-20Sep 2020 (KCU0)
CopperJul 2020 (HGN0)26-Jul-20Sep 2020 (HGU0)
PalladiumSep 2020 (PAU0)30-Aug-20Dec 2020 (PAZ0)
PlatinumOct 2020 (PLV0)26-Jul-20Jan 2020 (PLF1)
CocoaJul 2020 (CCN0)14-Jun-20Sep 2020 (CCU0)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJun 2020 (HSIM0)28-Jun-20Jul 2020 (HSIN0)
MSCIJun 2020 (STWM0)28-Jun-20Jul 2020 (STWN0)
China A50Jun 2020 (CNM0)28-Jun-20Jul 2020 (CNN0)
Nifty 50Jun 2020 (INM0)28-Jun-20Jul 2020 (INN0)
CAC 40Jun 2020 (FCEM0)14-Jun-20Jul 2020 (FCEN0)
Spain 35Jun 2020 (MFXIM0)14-Jun-20Jul 2020 (MFXIN0)
OMX30Jun 2020 (OMXM0)14-Jun-20Jul 2020 (OMXN0)
S&P500Jun 2020 (ESM0)14-Jun-20Sep 2020 (ESU0)
NASDAQ100Jun 2020 (NQM0)14-Jun-20Sep 2020 (NQU0)
DJ 30Jun 2020 (YMM0)14-Jun-20Sep 2020 (YMU0)
DAX 30Jun 2020 (FDXM0)18-Jun-20Sep 2020 (FDXU0)
MDAXJun 2020 (MDAXM0)18-Jun-20Sep 2020 (MDAXU0)
TDAXJun 2020 (FTDXM0)18-Jun-20Sep 2020 (FTDXU0)
DJ EURO STOXX50Jun 2020 (FESXM0)14-Jun-20Sep 2020 (FESXU0)
FTSE 100Jun 2020 (FFIM0)14-Jun-20Sep 2020 (FFIU0)
FTSE/MIBJun 2020 (SPMIBM0)14-Jun-20Sep 2020 (SPMIBU0)
SMIJun 2020 (FSMIM0)14-Jun-20Sep 2020 (FSMIU0)
RUSSELL2000Jun 2020 (TFM0)14-Jun-20Sep 2020 (TFU0)
SPI200Jun 2020 (APM0)14-Jun-20Sep 2020 (APU0)
DOLLAR INDEXJun 2020 (DXM0)14-Jun-20Sep 2020 (DXU0)
Nikkei 225Jun 2020 (SSIMM0)07-Jun-20Sep 2020 (SSIMU0)
AEXJun 2020 (AEXM0)14-Jun-20Jul 2020 (AEXN0)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2020 (SJBM0)14-Jun-20Sep 2020 (SSIMU0)
EURO-BundJun 2020 (FGBLM0)07-Jun-20Sep 2020 (FGBLU0)

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์