โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilSep 2021 (LCOU1)25-Jul-21Oct 2021 (LCOV1)
Crude OilSep 2021 (CLU1)15-Aug-21Oct 2021 (CLV1)
Natural GasAug 2021 (NGQ21)25-Jul-21Sep 2021 (NGU21)
GasolineAug 2021 (RBQ1)25-Jul-21Sep 2021 (RBU1)
Heating OilAug 2021 (HOQ1)25-Jul-21Sep 2021 (HOU1)
WheatSep 2021 (ZWU1)29-Aug-21Dec 2021 (ZWZ1)
SoybeansAug 2021 (ZSQ1)25-Jul-21Nov 2021 (ZSX1)
CornSep 2021 (ZCU1)29-Aug-21Dec 2021 (ZCZ1)
Cotton no. 2Oct 2021 (CTV1)19-Sep-21Dec 2021 (CTZ1)
Sugar no.11Oct 2021 (SBV1)26-Sep-21Mar 2022 (SBH2)
Coffee CSep 2021 (KCU1)15-Aug-21Dec 2021 (KCZ1)
CopperSep 2021 (HGU1)29-Aug-21Dec 2021 (HGZ1)
PalladiumSep 2021 (PAU1)29-Aug-21Dec 2021 (PAZ1)
PlatinumOct 2021 (PLV1)26-Sep-21Jan 2022 (PLF2)
CocoaSep 2021 (CCU1)15-Aug-21Dec 2021 (CCZ1)
Orange JuiceSep 2021 (OJU1)12-Sep-21Nov 2021 (OJX1)
Lean HogsAug 2021 (LHQ1)8-Aug-21Oct 2021 (LHV1)
Live CattleAug 2021 (LCQ1)08-Aug-21Oct 2021 (LCV1)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJul 2021 (HSIN1)25-Jul-21Aug 2021 (HSIQ1)
FTSE TAIWANJul 2021 (STWNN1)25-Jul-21Aug 2021 (STWNQ1)
China A50Jul 2021 (CNN1)25-Jul-21Aug 2021 (CNQ1)
India 50Jul 2021 (INN1)25-Jul-21Aug 2021 (INQ1)
CAC 40Aug 2021 (FCEQ1)15-Aug-21Sep 2021 (FCEU1)
Spain 35Aug 2021 (MFXIQ1)15-Aug-21Sep 2021 (MFXIU1)
OMX30Aug 2021 (OMXQ1)15-Aug-21Sep 2021 (OMXU1)
US_500Sep 2021 (ESU1)12-Sep-21Dec 2021 (ESZ1)
US_TECH100Sep 2021 (NQU1)12-Sep-21Dec 2021 (NQZ1)
US_30Sep 2021 (YMU1)12-Sep-21Dec 2021 (YMZ1)
TSXSep 2021 (SXFU1)12-Sep-21Dec 2021 (SXFZ1)
DAX 30Sep 2021 (FDXU1)16-Sep-21Dec 2021 (FDXZ1)
MDAXSep 2021 (MDAXU1)16-Sep-21Dec 2021 (MDAXZ1)
TDAXSep 2021 (FTDXU1)16-Sep-21Dec 2021 (FTDXZ1)
DJ EURO STOXX50Sep 2021 (FESXU1)12-Sep-21Dec 2021 (FESXZ1)
FTSE 100Sep 2021 (FFIU1)12-Sep-21Dec 2021 (FFIZ1)
FTSE/MIBSep 2021 (SPMIBU1)12-Sep-21Dec 2021 (SPMIBZ1)
SMISep 2021 (FSMIU1)12-Sep-21Dec 2021 (FSMIZ1)
US_2000Sep 2021 (TFU1)12-Sep-21Dec 2021 (TFZ1)
SPI200Sep 2021 (APU1)12-Sep-21Dec 2021 (APZ1)
DOLLAR INDEXSep 2021 (DXU1)12-Sep-21Dec 2021 (DXZ1)
Nikkei 225Sep 2021 (SSIMU1)05-Sep-21Dec 2021 (SSIMZ1)
AEXAug 2021 (AEXQ1)15-Aug-21Sep 2021 (AEXU1)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Sep 2021 (SJBU1)05-Sep-21Dec 2021 (SJBZ1)
EURO-BundSep 2021 (FGBLU1)05-Sep-21Dec 2021 (FGBLZ1)

Monthly Expiries

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
SILVER_MAY21-May-2121-May-21N/A
SILVER_JULYCFD -Metals23-Jul-21N/A
GOLD_APR21CFD -Metals23-Apr-21N/A
GOLD_JUN21CFD -Metals25-Jun-21 N/A
HEATOIL_MAYCFD -Energies23-Apr-21N/A
NATGAS_MAYCFD -Energies23-Apr-21N/A
HEATOIL_MAYCFD -Energies23-Apr-21 N/A
**currently set to close-only due to low volume

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION