โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Crude OilMay 2024 (CLK24)21-Apr-24 Jun 2024 (CLM24)
Brent OilJun 2024 (LCOM4)28-Apr-24Jul 2024 (LCON4)
Natural gasMay 2024 (NGK24)21-Apr-24Jun 2024 (NGM24)
GasolineMay 2024 (RBK24)28-Apr-24Jun 2024 (RBM24)
Heating OilMay 2024 (HOK24)28-Apr-24Jun 2024 (HOM24)
WheatMay 2024 (ZWK24)28-Apr-24Jul 2024 (ZWN24)
Soy-beanMay 2024 (ZSK24)28-Apr-24Jul 2024 (ZSN24)
CornMay 2024 (ZCK24)28-Apr-24Jul 2024 (ZCN24)
Cotton n. 2May 2024 (CTK4)21-Apr-24Jul 2024 (CTN4)
Sugar 11. szMay 2024 (SBK4)28-Apr-24Jul 2024 (SBN4)
Coffee CJul 2024 (KCN4)16-Jun-24Sep 2024 (KCU4)
CopperMay 2024 (HGK24)28-Apr-24Jul 2024 (HGN24)
PalládiumJun 2024 (PAM24)26-May-24Sep 2024 (PAU24)
PlatinumJul 2024 (PLN24)23-Jun-24Oct 2024 (PLV24)
Cocoa Jul 2024 (CCN4)9-Jun-24Sep 2024 (CCU4)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HK 50Apr 2024 (HSIJ4)28-Apr-24May 2024 (HSIK4)
TAIWAN_INDXApr 2024 (STWNJ4)28-Apr-24May 2024 (STWNK4)
China A50Apr 2024 (CNJ4)28-Apr-24May 2024 (CNK4)
France 40May 2024 (FCEK4)12-May-24Jun 2024 (FCEM4)
Spain 35May 2024 (MFXIK4)12-May-24Jun 2024 (MFXIM4)
US_500Jun 2024 (ESM24)16-Jun-24Sep 2024 (ESU24)
US_TECH100Jun 2024 (NQM24)16-Jun-24Sep 2024 (NQU24)
US_30Jun 2024 (YMM24)16-Jun-24Sep 2024 (YMU24)
CANADA_60Jun 2024 (SXFM4)16-Jun-24Sep 2024 (SXFU4)
Germany 40Jun 2024 (FDXM4)16-Jun-24Sep 2024 (FDXU4)
GERMANY_TECH30Jun 2024 (FTDXM4)16-Jun-24Sep 2024 (FTDXU4)
Europe 50Jun 2024 (FESXM4)16-Jun-24Sep 2024 (FESXU4)
UK_100Jun 2024 (FFIHM4)16-Jun-24Sep 2024 (FFIHU4)
ITALY_40Jun 2024 (SPMIBM4)16-Jun-24Sep 2024 (SPMIBU4)
SWISS 20Jun 2024 (FSMIZM24)16-Jun-24Sep 2024 (FSMIZU24)
US_2000Jun 2024 (TFM4)16-Jun-24Sep 2024 (TFU4)
AUS 200Jun 2024 (APM4)16-Jun-24Sep 2024 (APU4)
DOLLAR INDEXJun 2024 (DXM4)16-Jun-24Sep 2024 (DXU4)
Japan 225Jun 2024 (SSIM4)09-Jun-24Sep 2024 (SSIU4)
NED 25May 2024 (AEXK4)12-May-24Jun 2024 (AEXM4)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt Bond Jun 2024 (SJBM4)09-Jun-24Sep 2024 (SJBU4)
Euro-BondJun 2024 (FGBLM4)09-Jun-24Sep 2024 (FGBLU4)

วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์

COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION