โรลโอเวอร์ CFD

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ

รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:

Commodities

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Brent OilAug 2019 (LCOQ9)23-Jun-19Sep 2019 (LCOU9)
Crude OilJul 2019 (CLN9)16-Jun-19Aug 2019 (CLQ9)
Natural GasJul 2019 (NGN19)23-Jun-19Aug 2019 (NGQ19)
GasolineJul 2019 (RBN9)23-Jun-19Aug 2019 (RBWQ9)
Heating OilJul 2019 (HON9)23-Jun-19Aug 2019 (HOQ9)
WheatJul 2019 (ZWN9)23-Jun-19Sep 2019 (ZWU9)
SoybeansJul 2019 (ZSN9)23-Jun-19Nov 2019 (ZSX9)
CornJul 2019 (ZCN9)23-Jun-19Sep 2019 (ZCU9)
Cotton no. 2Jul 2019 (CTN9)23-Jun-19Oct 2019 (CTV9)
Sugar no.11Jul 2019 (SBN9)23-Jun-19Oct 2019 (SBV9)
Coffee CJul 2019 (KCN9)16-Jun-19Sep 2019 (KCU9)
CopperJul 2019 (HGN9)23-Jun-19Sep 2019 (HGU9)
PalladiumSep 2019 (PAU9)25-Aug-19Dec 2019 (PAZ9)
PlatinumJul 2019 (PLN9)23-Jun-19Oct 2019 (PLV9)
CocoaJul 2019 (CCN9)16-Jun-19Sep 2019 (CCU9)

Stock Indices

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
HSIJun 2019 (HSIM9)23-Jun-19Jul 2019 (HSIN9)
MSCIJun 2019 (STWM9)23-Jun-19Jul 2019 (STWN9)
China A50Jun 2019 (CNM9)23-Jun-19Jul 2019 (CNN9)
Nifty 50Jun 2019 (INM9)23-Jun-19Jul 2019 (INN9)
CAC 40Jun 2019 (FCEM9)16-Jun-19Jul 2019 (FCEN9)
Spain 35Jun 2019 (MFXIM9)13-Jun-19Jul 2019 (MFXIN9)
OMX30Jun 2019 (OMXM9)13-Jun-19Jul 2019 (OMXN9)
S&P500Jun 2019 (ESM9)16-Jun-19Sep 2019 (ESU9)
NASDAQ100Jun 2019 (NQM9)16-Jun-19Sep 2019 (NQU9)
DJ 30Jun 2019 (YMM9)16-Jun-19Sep 2019 (YMU9)
DAX 30Jun 2019 (FDXM9)20-Jun-19Sep 2019 (FDXU9)
DJ EURO STOXX50Jun 2019 (FESXM9)16-Jun-19Sep 2019 (FESXU9)
FTSE 100Jun 2019 (FFIM9)16-Jun-19Sep 2019 (FFIU9)
FTSE/MIBJun 2019 (SPMIBM9)13-Jun-19Sep 2019 (SPMIBU9)
SMIJun 2019 (FSMIM9)16-Jun-19Sep 2019 (FSMIU9)
RUSSELL2000Jun 2019 (TFM9)16-Jun-19Sep 2019 (TFU9)
SPI200Jun 2019 (APM9)16-Jun-19Sep 2019 (APU9)
DOLLAR INDEXJun 2019 (DXM9)16-Jun-19Sep 2019 (DXU9)
Nikkei 225Sep 2019 (SSIMU9)08-Sep-19Dec 2019 (SSIMZ9)
AEXJun 2019 (AEXM9)13-Jun-19Jul 2019 (AEXN9)

Bonds

InstrumentCurrent Traded ContractAVA Rollover Date (Sunday)Next Traded Contract
Japan Govt BondSep 2019 (SJBU9)08-Sep-19Dec 2019 (SJBZ9)
EURO-BundSep 2019 (FGBLU9)01-Sep-19Dec 2019 (FGBLZ9)

ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์