ประเภทคำสั่ง

ให้แพลตฟอร์มซื้อขายให้คุณด้วยประเภทคำสั่งต่างๆ

ประเภทคำสั่ง
ระดับ

คำว่า “คำสั่ง” หมายถึงวิธีที่คุณจะเข้าสู่หรือออกจากการซื้อขาย มีคำสั่งหลายประเภทที่คุณสามารถวางลงในตลาด คุณสามารถเลือกดำเนินการกับการซื้อขายได้ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน หรือคุณจะสร้างคำสั่งแบบมีเงื่อนไขเพื่อดำเนินการกับการซื้อขาย ณ ราคาตลาดล่วงหน้าซึ่งสูงหรือต่ำกว่าอัตราปัจจุบันของตลาด.
ลองบัญชีสาธิตฟรีเปิดบัญชีจริง

chatbot