เงื่อนไขการเทรด

เงื่อนไขการเทรด & ค่าบริการ

คำอธิบายคำศัพท์: *จากส่วนหัวของตาราง

เครื่องมือ – คู่เงิน FX หรือสินทรัพย์อ้างอิงของผลิตภัณฑ์ CFD ที่จะเทรด
ประเทศ – ประเทศที่ตั้งของอิควิตี้หรือพันธบัตร
ขนาดล็อต – ขนาดล็อตที่เทรดในแต่ละแพลตฟอร์ม (หมายเหตุ: ขนาดล็อตเทรดเดอร์ของ Ava จะแสดงถึงขนาดล็อตขั้นต่ำที่สามารถเทรดได้ MT4 แสดงถึงขนาดล็อตมาตรฐาน)
สเปรดมาตรฐาน – ความแตกต่างระหว่าง ราคาที่รับซื้อ & การเสนอราคา ราคาที่ขาย สำหรับเครื่องมือแต่ละตัวภายใต้สภาวะตลาดปกติ
เลเวอเรจ – การใช้มาร์จิ้นเพื่อเทรดในฐานเงินทุนที่ใหญ่กว่า เลเวอเรจสามารถทำให้คุณขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับผลกำไร
มาร์จิ้นต่อล็อต – มาร์จิ้นที่กำหนดเพื่อเปิดล็อตเดี่ยวของเครื่องมือแต่ละตัว (หมายเหตุ: จะแสดงในเงื่อนไขตามสัญญา)
การเพิ่มขึ้น – การเพิ่มขึ้นขั้นต่ำของการเคลื่อนไหวราคาสำหรับเครื่องมือแต่ละตัว
การซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืน – ดอกเบี้ยข้ามคืนที่ถูกเดบิต/เครดิตตามเงื่อนไข % รายวันสำหรับเครื่องมือแต่ละตัว
เวลาการเทรด – เวลาที่สามารถทำการเทรดได้สำหรับเครื่องมือที่กำหนด
เดือนที่เสนอราคา – จำนวนเดือนของสัญญาฟิวเจอร์สที่ AvaTrade เสนอราคาบนแพล็ตฟอร์มของตน
การแลกเปลี่ยน – การแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์อ้างอิง
หน่วย – หน่วยที่มีการเสนอราคาของขนาดล็อตแต่ละขนาด

คำเตือนความเสี่ยง:
การเทรด CFD ด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงในระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกราย

ค่าบริการการเทรด:

การเทรดที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนเว็บไซต์/แพล็ตฟอร์มนี้จะต้องคิดค่าบริการที่อาจเกิดขึ้นต่อไปนี้:

 • สเปรด
 • ดอกเบี้ยข้ามคืน
 • การลงทุนต่อเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
 • การดำเนินงานขององค์กร
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ทำธุรกรรม

ดูการคำนวณอย่างละเอียดด้านล่างสำหรับค่าบริการของเครื่องมือแต่ละประเภท:

FX แบบคงที่ (3)
การคำนวณสเปรด FX

FX แบบคงที่ เงื่อนไขการเทรดที่จะแสดงราคาที่จะซื้อมาตรฐาน-สเปรดของราคาที่จะขาย (Pips) สำหรับเครื่องมือ FX เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะมีการระบุสเปรดมาตรฐานภายใต้สภาวะตลาดปกติ สเปรดสามารถขยายได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุดของสเปรดมาตรฐาน x3 (สามเท่า)

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในสกุลเงินรอง*

*สกุลเงินรอง คือ สกุลเงินรองที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2 USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD โดยมีสเปรด 3 pips (0.0003) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณเลเวอเรจ/มาร์จิ้น FX

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ FX แบบคงที่ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงทั้งจำนวนเงินมาร์จิ้น & เลเวอเรจ; มาร์จิ้นจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ในขณะที่เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดเทรด x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้นที่กำหนดในสกุลเงินหลัก*

สูตรมาร์จิ้นเลเวอเรจ : ขนาดเทรด / เลเวอเรจ = มาร์จิ้นที่กำหนดในสกุลเงินหลัก*

*สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD ด้วยข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ 0.50% หรือเลเวอเรจของ 200:1 การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 1,000 x 0.005 = €5.00

ข้อกำหนดมาร์จิ้นเลเวอเรจ: 1,000 / 200 = €5.00

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืน FX

FX แบบคงที่ เงื่อนไขการเทรดที่จะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังคงตำแหน่งเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวันของเรา อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน:

จำนวนเงินของการเทรด x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในสกุลเงินหลัก; สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD ด้วยการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันในอัตรา -0.0053% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

1,000 x -0.000053 = -0.053 = -€0.05* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

FX แบบลอยตัว (เฉพาะ MT4) (3)
การคำนวณสเปรด FX แบบลอยตัว

FX แบบลอยตัว (เฉพาะ MT4) เงื่อนไขการเทรดที่จะแสดงสเปรดราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขายขั้นต่ำ & ทั่วไป (Pips) สำหรับเครื่องมือแบบลอยตัว เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะหาค่าสเปรดทั่วไปได้จากค่ามัธยฐานของสเปรดที่เกี่ยวข้องระหว่างชั่วโมงทำการเทรด (07.00-18.00 น. GMT) จากไตรมาสที่ผ่านมา

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในสกุลเงินรอง*

*สกุลเงินรอง คือ สกุลเงินรองที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD โดยมีสเปรด 3 pips (0.0003) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

AVATRADE คือ ผู้ดูแลสภาพคล่อง ดังนั้นจึงจะมีการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น AVATRADE จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณเลเวอเรจ/มาร์จิ้น FX แบบลอยตัว

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ FX แบบลอยตัว (เฉพาะ MT4) เงื่อนไขการเทรดจะแสดงทั้งจำนวนเงินมาร์จิ้น & เลเวอเรจ; มาร์จิ้นจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ในขณะที่เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดเทรด x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้นที่กำหนดในสกุลเงินหลัก*

สูตรมาร์จิ้นเลเวอเรจ : ขนาดเทรด / เลเวอเรจ = มาร์จิ้นที่กำหนดในสกุลเงินหลัก*

*สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD ด้วยข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ 0.25% หรือเลเวอเรจของ 400:1 การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 1,000 x 0.0025 = €2.50*

ข้อกำหนดมาร์จิ้นเลเวอเรจ: 1,000 / 400 = €2.50*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืน FX แบบลอยตัว

FX แบบลอยตัว (เฉพาะ MT4) เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

จำนวนเงินของการเทรด x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในสกุลเงินหลัก; สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 1,000 EUR/USD ด้วยการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันในอัตรา -0.0053% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

1,000 x -0.000053 = -0.053 = -€0.05* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

วันครบกำหนดไถ่ถอนสินค้าโภคภัณฑ์และการลงทุนต่อ (3)
การคำนวณสเปรดสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงสเปรดราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขายมาตรฐาน หรือ ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ สำหรับเครื่องมือสินค้าโภคภัณฑ์ หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น จะมีการระบุสเปรดมาตรฐานภายใต้สภาวะตลาดปกติ ในขณะที่ ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ คือ AVATRADE ที่เพิ่มขึ้นจากสเปรดของตลาดปัจจุบัน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดน้ำมันดิบ 10 บาร์เรล ด้วยสเปรด 4 pips ($0.04) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.04 X 10 = $0.40*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณมาร์จิ้นสินค้าโภคภัณฑ์

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ สินค้าโภคภัณฑ์ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงจำนวนเงินมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดรายการซื้อขาย x ราคาปัจจุบัน x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้น ที่กำหนด*

* จะมีการคำนวณมาร์จิ้นที่กำหนดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดน้ำมันดิบ 10 บาร์เรลด้วยราคาตลาด $98.00 และการกำหนดมาร์จิ้น 1.00% การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืนของสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

ขนาดเทรด x ราคาตลาดเมื่อสิ้นวัน x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดน้ำมันดิบ 10 บาร์เรลด้วยราคาตลาดเมื่อสิ้นวันที่ $50.00 และอัตราการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่ -0.0028% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

10 x 50.00 x -0.000028 = -0.014 = -$0.01* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

ดัชนีหุ้น (3)
การคำนวณสเปรดดัชนีหุ้น

ดัชนีหุ้น เงื่อนไขการเทรดจะแสดง ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ สำหรับเครื่องมือดัชนีหุ้น หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ คือ AVATRADE ที่เพิ่มขึ้นจากสเปรดของตลาดปัจจุบัน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง 1

สำหรับการเทรด S&P500 1 ดัชนี ด้วยสเปรด 75 Pips ($0.75) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.75 X 1 = $0.75*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณมาร์จิ้นดัชนีหุ้น

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ ดัชนีหุ้น เงื่อนไขการเทรดจะแสดงจำนวนเงินมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: Position Size x Current Price x Margin (%) = Margin Required*

*มาร์จิ้นที่ต้องการถูกคำนวณเป็นสกุลเงินที่เครื่องมือกำหนดหน่วยเงินตรา

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรด 1 ดัชนี S&P500 ด้วยราคาตลาดที่ $1400 และความต้องการมาร์จิ้น 0.50% การคำนวณเป็นดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืนดัชนีหุ้น

ดัชนีหุ้น เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

ขนาดเทรด x ราคาตลาดเมื่อปิดทำการ x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่เรียกเก็บ/ชำระแล้ว*

*ดอกเบี้ยข้ามคืนที่เรียกเก็บ/ชำระแล้วจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินที่เครื่องมือกำหนดหน่วยเงินตรา

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรด 1 ดัชนี S&P500 ด้วยราคาตลาดที่ $200 เมื่อปิดทำการและอัตราการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืน -0.0028% และต้องเสียค่าบริการ 1 วัน การคำนวณเป็นดังต่อไปนี้:

1 x 2,000 x -0.000028 = -0.056 = -$0.06* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

อิควิตี้แต่ละตัว (4)
การคำนวณสเปรดอิควิตี้แต่ละตัว

อิควิตี้แต่ละตัว เงื่อนไขการเทรดจะแสดง ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ สำหรับเครื่องมือพันธบัตร หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ คือ AVATRADE ที่เพิ่มขึ้นจากสเปรดของตลาดปัจจุบัน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้น APPLE 1 หุ้นด้วยสเปรด 12 pips (0.12) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.12 X 1 = $0.12*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณมาร์จิ้นอิควิตี้แต่ละตัว

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ อิควิตี้แต่ละตัว เงื่อนไขการเทรดจะแสดงจำนวนเงินมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดรายการซื้อขาย x ราคาปัจจุบัน x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้นที่กำหนด*

*จะมีการคำนวณมาร์จิ้นที่กำหนดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

AVA อาจต้องการมาร์จิ้นเป็นสองเท่าสำหรับหุ้นที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะได้รับผลกำไร นี่คือมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้ามีความเสี่ยงมากในอิควิตี้ที่กล่าวมากลายมาเป็นอิควิตี้ในเชิงลบ

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้น APPLE 1 หุ้นด้วยราคาตลาดที่ $500 และการกำหนดมาร์จิ้น 5.00% การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 1 x 500 x 0.05 = $25.00*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืนอิควิตี้แต่ละตัว

อิควิตี้แต่ละตัว เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

ขนาดเทรด x ราคาตลาดเมื่อสิ้นวัน x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้น APPLE 1 หุ้นด้วยราคาตลาดเมื่อสิ้นวันที่ $140 และอัตราการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่ -0.0083% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

1 x 140 x -0.000083 = -0.012 = -$0.01* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

การคำนวณ & การดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอิควิตี้แต่ละตัว

อิควิตี้แต่ละตัว อาจอยู่ในบางขั้นตอนของการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง เงินปันผล สัดส่วนการถือหุ้น การแตกหุ้น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การเทคโอเวอร์ เป็นต้น

Dividends: สำหรับอิควิตี้แต่ละตัวบนแพล็ตฟอร์มการเทรด AVATRADE ที่แจ้งเงินปันผล AVATRADE จะทำการปรับทุกบัญชีที่ถือครองอิควิตี้ดังกล่าวเมื่อสิ้นวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนวันที่ไม่รวมเงินปันผล

การปรับเปลี่ยนที่ทำกับบัญชีจะเป็น:

1. สถานะซื้อ จะถูกเครดิตในอัตรา 90% ของผลรวมเงินปันผล

(จำนวนเงินของหุ้น x ผลรวมเงินปันผล) x 0.90

2. สถานะขาย จะถูกเดบิตในอัตรา 100% ของผลรวมเงินปันผล

(จำนวนเงินของหุ้น x ผลรวมเงินปันผล) x -1

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้น APPLE 1 หุ้นด้วยผลรวมเงินปันผลที่ $1.00 การคำนวณจะเป็นดังนี้:

สถานะซื้อ: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

สถานะขาย: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

สำหรับการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอื่นๆ ทั้งหมด ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้น การแตกหุ้น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การเทคโอเวอร์ เป็นต้น และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายการซื้อขายและคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่จะถูกปิด/นำออกเมื่อสิ้นวันดำเนินการ ณ ราคาตลาดสำหรับอิควิตี้ปกติ

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอื่นๆ

พันธบัตร (3)
การคำนวณสเปรดพันธบัตร

พันธบัตร เงื่อนไขการเทรดจะแสดง ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ สำหรับเครื่องมือพันธบัตร หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ คือ AVATRADE ที่เพิ่มขึ้นจากสเปรดของตลาดปัจจุบัน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดพันธบัตร 10 รายการจาก US T-NOTE ระยะเวลา 5 ปีด้วยสเปรดที่ 5 pips (0.05) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.05 X 10 = $0.50*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณมาร์จิ้นพันธบัตร

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ พันธบัตร เงื่อนไขการเทรดจะแสดงจำนวนเงินมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดรายการซื้อขาย x ราคาปัจจุบัน x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้น ที่กำหนด*

* จะมีการคำนวณมาร์จิ้นที่กำหนดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดพันธบัตร 10 รายการจาก US T-NOTE ระยะเวลา 5 ปีด้วยราคาตลาดที่ $124.50 และการกำหนดมาร์จิ้น 1.00% การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืนของพันธบัตร

พันธบัตร เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

ขนาดเทรด x ราคาตลาดเมื่อสิ้นวัน x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดพันธบัตร 10 รายการจาก US T-NOTE ระยะเวลา 5 ปีด้วยราคาตลาดเมื่อสิ้นวันที่ $150 และอัตราการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่ -0.0028% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

10 x 150 x -0.000028 = -0.042 = -$0.04* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

กองทุนรวมอีทีเอฟ (4)
การคำนวณเสปรดกองทุนรวมอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ เงื่อนไขการเทรดจะแสดง ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ สำหรับเครื่องมือพันธบัตร หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ‘สเปรดทั่วทั้งตลาด’ คือ AVATRADE ที่เพิ่มขึ้นจากสเปรดของตลาดปัจจุบัน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้นในกลุ่ม SPDR ทางการเงิน 10 ตัวที่เลือกไว้ด้วย 6 pips (0.06) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.06 X 10 = $0.60*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

กองทุนรวมอีทีเอฟ การคำนวณมาร์จิ้น

เครื่องมือทั้งหมดที่มีการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณสามารถเลเวอเรจรายการซื้อขายของคุณได้ กองทุนรวมอีทีเอฟ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงจำนวนเงินมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

สูตรมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: ขนาดรายการซื้อขาย x ราคาปัจจุบัน x มาร์จิ้น (%) = มาร์จิ้นที่กำหนด*

* จะมีการคำนวณมาร์จิ้นที่กำหนดในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดเทรดทางการเงิน 10 รายการ เลือกหุ้นในกลุ่ม SPDR ด้วยราคาตลาดที่ $18.50 และการกำหนดมาร์จิ้น 5.00% การคำนวณจะเป็นดังนี้:

ข้อกำหนดมาร์จิ้นตามเปอร์เซ็นต์: 10 x 18.50 x 0.05 = $9.25*

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายยังเปิดอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวัน อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืน:

ขนาดเทรด x ราคาตลาดเมื่อสิ้นวัน x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในเครื่องมือสกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินในการเทรด

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้นในกลุ่ม SPDR ทางการเงิน 10 ตัวที่เลือกไว้ ด้วยราคาตลาดเมื่อสิ้นวันที่ $24.00 และอัตราการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันที่ -0.0083% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

10 x 24.00 x -0.000083 = -0.019 = -$0.02* ปัดเศษ

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

การคำนวณ & การดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของกองทุนรวมอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF’s) อาจอยู่ในบางขั้นตอนของการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง เงินปันผล สัดส่วนการถือหุ้น การแตกหุ้น เป็นต้น
เงินปันผล: สำหรับ ETF ใดๆ บนแพล็ตฟอร์มการเทรด AVATRADE ที่แจ้งเงินปันผล AVATRADE จะทำการปรับทุกบัญชีที่ถือครองอิควิตี้ดังกล่าวเมื่อสิ้นวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนวันที่ไม่รวมเงินปันผล

การปรับเปลี่ยนที่ทำกับบัญชีจะเป็น:

1. สถานะซื้อ จะถูกเครดิตในอัตรา 90% ของผลรวมเงินปันผล

(จำนวนเงินของหุ้น x ผลรวมเงินปันผล) x 0.90

2. สถานะขาย จะถูกเดบิตในอัตรา 100% ของผลรวมเงินปันผล

(จำนวนเงินของหุ้น x ผลรวมเงินปันผล) x -1

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดหุ้นในกลุ่ม SPDR ทางการเงิน 10 ตัวที่เลือกไว้ด้วยผลรวมเงินปันผลที่ $1.00 การคำนวณจะเป็นดังนี้:

สถานะซื้อ: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

สถานะขาย: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

สำหรับการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอื่นๆ ทั้งหมด ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้น การแตกหุ้น เป็นต้น และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายการซื้อขายและคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่จะถูกปิด/นำออกเมื่อสิ้นวันดำเนินการ ณ ราคาตลาดสำหรับอิควิตี้ปกติ

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอื่นๆ

AVA OPTIONS (4)
การคำนวณสเปรด FX

AVAOPTIONS เงื่อนไขการเทรดที่จะแสดงสเปรดราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขายทั่วไป (Pips) สำหรับเครื่องมือ (สเปรดแบบทันที) รวมถึง ออปชั่นบนเครื่องมือ (ออปชั่นสเปรด) จะมีการระบุสเปรดมาตรฐานภายใต้สภาวะตลาดปกติ ออปชั่นสเปรดจะยึดตามออปชั่นแบบ At-the-money เป็นเวลา 1 เดือน

สูตรต้นทุนสเปรด: สเปรด x ขนาดเทรด = ค่าบริการสเปรดในสกุลเงินรอง*

*สกุลเงินรอง คือ สกุลเงินรองที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 10,000 EUR/USD แบบทันที โดยมีสเปรด 2.1 pips (0.00021) การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.00021 X 10,000 = $2.10*

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณค่าพรีเมียมของออปชั่น

AVAOPTIONS แพล็ตฟอร์มการเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์ทำการซื้อและขายออปชั่นบนเครื่องมือต่างๆ เช่น คู่เงิน FX ทั่วไปตามที่แสดงในสถานะการเทรด

เมื่อมีการซื้อออปชั่น ต้นทุนของออปชั่น (หรือที่เรียกว่า ค่าพรีเมียมของออปชั่น) จะถูกหักออกจากยอดคงเหลือเงินสดของบัญชี โดยใช้เงินสดที่ใช้งานได้อย่างอิสระ เงินสดที่ใช้งานได้อย่างอิสระ คือ ยอดคงเหลือเงินสดที่เกินกว่ามาร์จิ้นที่กำหนด

เมื่อมีการขายออปชั่น จะมีการเครดิตการใช้เงินสดของการขายไปยังยอดเงินสดคงเหลือของบัญชี หากมีการเขียนออปชั่น (การขายออปชั่นชอร์ต) มาร์จิ้นที่กำหนดจะต้องตรงตามยอดเงินสดที่ใช้งานได้อย่างอิสระ

หากบัญชีมียอดเงินสดที่ใช้งานได้อย่างอิสระไม่พอเพื่อให้ได้มาร์จิ้นที่กำหนด จะไม่มีการดำเนินการเทรด

จะมีการเสนอค่าพรีเมียมของออปชั่นในราคาของสกุลเงินรอง

สูตรค่าพรีเมียมของออปชั่น: ราคา x ขนาดเทรด = ต้นทุนในสกุลเงินรอง*

*สกุลเงินรอง คือ สกุลเงินรองที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับคอลออปชั่น 10,000 EUR/USD ซึ่งเสนอที่อัตรา 0.00560 การคำนวณจะเป็นดังนี้:

0.00560 X 10,000 = USD 56.00

หากสกุลเงินของบัญชีไม่ใช่สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินรอง ค่าพรีเมียมของออปชั่นจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีที่ดีกว่าอัตราการซื้อขายแบบทันทีซึ่งจะดูได้ในหน้าต่างรายการซื้อขายที่เปิดอยู่

AvaTrade จะดำเนินการชดเชยผ่านทางสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ราคาที่ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AvaTrade จะไม่คิดค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดใดๆ

การคำนวณมาร์จิ้น Avaoptions

แพล็ตฟอร์ม AvaOptions จะคำนวณมาร์จิ้นที่กำหนดตามความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ภาวะวิกฤตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคู่สกุลเงินแต่ละคู่โดยใช้ระบบที่มีชื่อว่า SPAN สำหรับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เราแบ่งพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าตามคู่ของสกุลเงิน และประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอสำหรับแต่ละสกุลเงินภายใต้สถานการณ์จำลอง 16 กรณีดังต่อไปนี้:

ราคาอ้างอิงการวัดสถิติความเคลื่อนไหวของราคาในเวลาหนึ่งๆ% ของความเสี่ยง
1% มาร์จิ้นลดลงเพิ่มขึ้น100%
2% มาร์จิ้นลดลงลดลง100%
3% มาร์จิ้นลดลง 2/3เพิ่มขึ้น100%
4% มาร์จิ้นลดลง 2/3ลดลง100%
5% มาร์จิ้นลดลง 1/3เพิ่มขึ้น100%
6% มาร์จิ้นลดลง 1/3ลดลง100%
7ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น100%
8ไม่เปลี่ยนแปลงลดลง100%
9% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 1/3เพิ่มขึ้น100%
10% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 1/3ลดลง100%
11% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 2/3เพิ่มขึ้น100%
12% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 2/3ลดลง100%
13% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น100%
14% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นลดลง100%
15% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 2 *ไม่เปลี่ยนแปลง35%
16% มาร์จิ้นลดลง 2 *ไม่เปลี่ยนแปลง35%

เหตุการณ์จำลอง 1-14 จะประเมินพอร์ตโฟลิโอที่มีความผันผวนสูงกว่าและต่ำกว่าระดับการซื้อขายแบบทันทีเจ็ดระดับ สำหรับคู่สกุลเงินที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นแบบซื้อขายทันทีในอัตรา 1% ระดับการซื้อขายแบบทันทีจะอยู่ที่อัตรา -1%, -.67%, -.33% ที่ไม่เปลี่ยนแปลง +.33%, +67% และ +1%

เหตุการณ์จำลอง 15 และ 16 จะเลื่อนรายการซื้อขายแบบทันทีขึ้นและลงด้วยการเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นเป็นสองเท่า (เช่น 2%) และเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอที่สำรองไว้ 35% เป็นความเสี่ยง เหตุการณ์จำลองได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อบันทึกความเสี่ยงของออปชั่นที่มีการขาดทุนแฝงอยู่ในตัวเพิ่มเติมโดยไม่มีผลกระทบต่อมาร์จิ้นสำหรับรายการซื้อขายแบบทันที

จะเห็นได้ว่าการขาดทุนมากที่สุดที่รับทราบของพอร์ตโฟลิโอในเหตุการณ์จำลอง 16 จะถูกนำมาเป็นมาร์จิ้นสำหรับคู่สกุลเงินนั้น ยอดรวมของมาร์จิ้นสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน คือ มาร์จิ้นที่กำหนดทั้งหมด

อาจมีคนสังเกตว่า สำหรับพอร์ตโฟลิโอของรายการซื้อขายแบบทันที มาร์จิ้นภายใต้ SPAN จะเท่ากับ % มาร์จิ้นคูณกับยอดรวมของรายการซื้อขายแบบทันที ซึ่งเหมือนกับแพล็ตฟอร์มการเทรดแบบทันทีส่วนใหญ่ และความผันผวนเชิงนัยหรือเหตุการณ์จำลอง 15 และ 16 จะไม่มีผลกระทบใดๆ

ความผันผวนเชิงนัยของออปชั่นแต่ละตัวจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงตามสูตรดังต่อไปนี้:

การเปลี่ยนความผันผวน = ปัจจัยความผันผวน X สูงสุด (ความผันผวนเชิงนัย, ความผันผวนขั้นต่ำ)

ความผันผวนเชิงนัย = ความผันผวนเชิงนัยของออปชั่นของตลาดกลางปัจจุบัน

ความผันผวนขั้นต่ำ = 10%

ตารางปัจจัยความผันผวน:

จำนวนวันที่หมดอายุG10EM
731%41%
1422%29%
3015%20%
909%12%

ตัวอย่างเช่น ความผันผวนเชิงนัยของออปชั่น G10 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ถูกเปลี่ยน +/- 22% ด้วยการเคลื่อนที่ขั้นต่ำของความผันผวนที่ 2.2 สำหรับออปชั่นระยะเวลา 6 เดือน ความผันผวนจะได้รับผลกระทบ +/- 9% ด้วยการเคลื่อนที่ขั้นต่ำของความผันผวนที่ 0.9

ปัจจัยความผันผวนจะทำให้ความผันผวนของความผันผวนเป็นปกติ เนื่องจากความผันผวนเชิงนัยของออปชั่นระยะเวลา 1 สัปดาห์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมากกว่าการเคลื่อนที่ของออปชั่นระยะเวลา 1 ปี การคำนวณเป็นดังนี้:

ปัจจัยความผันผวน = SQRT( 30/ADTE ) * ADTE ที่สำรอง = จำนวนวันที่หมดอายุซึ่งจำนวนต่ำสุดคือ 7 และจำนวนสูงสุดคือ 90 เงินสำรอง = 15% สำหรับคู่สกุลเงิน G10 และ 20% สำหรับคู่สกุลเงินที่รวมสกุลเงินที่เกิดใหม่ในตลาดตั้งแต่หนึ่งสกุลเงินขึ้นไป

การคำนวณการซื้อ/ขายดอกเบี้ยข้ามคืน FX

AVAOPTIONS เงื่อนไขการเทรดจะแสดงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (O/N) ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินรายวันเพื่อให้รายการซื้อขายแบบทันทีหรือเครื่องมืออื่นๆ ยังเปิดตำแหน่งอยู่เมื่อผ่านเวลาสิ้นสุดวันของเรา อัตราดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ซื้อ” และ “ดอกเบี้ยข้ามคืน – ขาย” เวลาสิ้นสุดวัน คือ 22:00 น. GMT ยกเว้นในช่วงเวลาออมแสง โดยจะเปลี่ยนเป็นเวลา 21:00 น. GMT

ไม่มีการคิดค่าบริการดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับรายการซื้อขายออปชั่นใดๆ

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนเงินของดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันโดยใช้อัตราที่เผยแพร่:

จำนวนเงินของการเทรด x ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน = ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวัน ที่คิดค่าบริการ/ชำระเงิน*

*จะมีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนที่คิดค่าบริการ/ชำระเงินในสกุลเงินหลัก; สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกที่เสนอราคาในคู่เงิน FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

ตัวอย่าง

สำหรับการเทรดคู่เงิน 10,000 EUR/USD ด้วยการซื้อ (หรือขาย) ดอกเบี้ยข้ามคืนรายวันในอัตรา -0.0053% และต้องคิดค่าบริการ 1 วัน การคำนวณจะเป็นดังนี้:

10,000 x -0.000053 = -€0.53

หมายเหตุ: แพล็ตฟอร์ม Ava Trade จะแสดงดอกเบี้ยข้ามคืน (สวอป) ในช่วงเวลาแบบรายปี

ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินงานและการไม่ทำธุรกรรม (2)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ทำธุรกรรม

ลูกค้ายอมรับว่าบัญชีการเทรดของลูกค้าอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ทำธุรกรรม เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ หลังจากการไม่ใช่งานติดต่อกัน 3 เดือน (“ระยะเวลาที่ไม่มีการทำธุรกรรม”) และระยะเวลาที่ไม่มีการทำธุรกรรมต่อเนื่องกันทุกครั้ง จะมีการหักค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ทำธุรกรรมออกจากมูลค่าบัญชีการเทรดของลูกค้า ค่าธรรมเนียมนี้จะแสดงอยู่ด้านล่างและขึ้นอยู่กับบัญชีตามสกุลเงินที่เกี่ยวข้องของลูกค้า:

ค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ทำธุรกรรม:

 • บัญชีสกุลเงิน USD: $50
 • บัญชีสกุลเงิน EUR: €50
 • บัญชีสกุลเงิน GBP: £50

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน

ลูกค้ายอมรับว่าบัญชีการเทรดของลูกค้าอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินงานรายปี เว้นแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามไว้ หลังจากการไม่ใช่งานติดต่อกัน 12 เดือน (“ระยะเวลาที่ไม่มีการทำธุรกรรมรายปี”) จะมีการหักค่าธรรมเนียมสำหรับสำหรับการดำเนินงานออกจากบัญชีการเทรดของลูกค้า ค่าธรรมเนียมนี้จะแสดงอยู่ด้านล่างและขึ้นอยู่กับบัญชีตามสกุลเงินที่เกี่ยวข้องของลูกค้า: นี่คือการชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้การบริการใช้งานได้ แม้ว่าอาจจะไม่มีการใช้งานก็ตาม

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน:

 • บัญชีสกุลเงิน USD: $100
 • บัญชีสกุลเงิน EUR: €100
 • บัญชีสกุลเงิน GBP: £100

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

เงื่อนไขการเทรด:

สเปรด:

 • สเปรดทั้งหมดที่อยู่ในตลาด
 • จะมีการระบุสเปรดมาตรฐาน FX ภายใต้สภาวะตลาดปกติ
 • ระบบจะไม่สามารถซื้อขายคู่เงิน FX ได้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงก่อน และหลังสิ้นสุดวันทำการ (22:00 GMT หรือ 21:00 GMT ระหว่าง US DST) เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องในระหว่างช่วงการชำระเงินระหว่างธนาคาร
 • สเปรดของทองคำ & เงินอาจกว้างกว่าที่ระบุไว้ตั้งแต่เวลา 22:00 น. – 02:00 น. GMT โดยประมาณ
 • สเปรดของน้ำมันดิบ & น้ำมันดิบเบรนท์อาจกว้างกว่าที่ระบุไว้ตั้งแต่เวลา 22:00 น. – 05:00 น. GMT โดยประมาณ
 • สเปรดของน้ำมันดิบ & ก๊าซธรรมชาติอาจกว้างขึ้นระหว่างการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายสัปดาห์
 • คู่เงิน PIP FX = 0.0001; 1 PIP คู่เงิน JPY FX = 0.01
 • FX แบบลอยตัว: สเปรดทั่วไปถือเป็นการบ่งชี้เท่านั้น และอาจกว้างกว่านี้ได้เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงง่าย
 • FX แบบลอยตัว: จะหาค่าสเปรดทั่วไปได้จากค่ามัธยฐานของสเปรดที่เกี่ยวข้องระหว่างชั่วโมงทำการเทรด (07.00-18.00 น. GMT) จากไตรมาสที่ผ่านมา
 • สเปรดออปชั่น FX จะแสดงสเปรดของราคาที่รับซื้อ-ข้อเสนอทั่วไปสำหรับออปชั่นแบบ At-the-money เป็นเวลา 1 เดือนภายใต้สภาวะตลาดปกติ
 • สามารถเทรดออปชั่น FX แบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงก่อนเวลาหมดอายุ
 • ออปชั่น FX จะหมดอายุตามเวลาที่ระบุไว้ในแพล็ตฟอร์มซึ่งจะตรงกับเวลา 10:00 น. เวลานิวยอร์ก
 • ออปชั่น FX ทั้งหมดเป็นออปชั่นทั่วไปในรูปแบบยุโรป เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ออปชั่นแบบ In-the-money จะถูกปิดอัตโนมัติด้วยค่าแท้จริง

อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน:

 • อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนทั้งหมดเป็นเพียงตัวบ่งชี้และอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • MT4 FX, รายการซื้อขายทองคำ & เงิน: ดอกเบี้ยข้ามคืนวันเสาร์/อาทิตย์จะถูกนำไปเดบิต/เครดิตในวันพุธก่อน
 • MT4 Non-FX รายการซื้อขาย (ไม่รวมทองคำ & เงิน): ดอกเบี้ยข้ามคืนวันเสาร์/อาทิตย์จะนำไปถูกเดบิต/เครดิตในวันศุกร์ก่อน

มาร์จิ้น:

 • ความต้องการมาร์จินสามารถเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับขนาดตำแหน่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ และ/หรือความไม่แน่นอน

คำสั่งซื้อ/การเทรดสูงสุด:

 • ขนาดเทรดที่กำหนดขั้นต่ำของ MetaTrader = 0.01
 • ชั่วโมงการเทรดอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องเวลาการออมแสง

สกุลเงินคริปโต:

 • BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, BCHUSD, ETHEREUM, XRP(RIPPLE), LITECOIN Mini, BTGUSD, DASH, Stellar (XLMUSD) – เวลาการเทรด คือ 24 ชม. ตลอด 7 วันสำหรับบัญชี MetaTrader
 • สเปรดของสกุลเงินคริปโตอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดปัจจุบันด้วย
 • ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับคู่เงินคริปโตอาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวน
 • การเทรดสกุลเงินคริปโตไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีอิสลาม

ข้อจำกัดรายการซื้อขายสูงสุด

 • คู่เงิน BTC = สูงสุด* $600K
 • ETH = สูงสุด* $400K
 • XRP = สูงสุด* $250K
 • BCH, LTC = สูงสุด* $200K
 • BTGUSD, Stellar (XLMUSD), EOS, NEO, MIOTA = สูงสุด* $50K
 • DASH = สูงสุด* $10K
 • CRYPTO10, CANNABIS_IN = สูงสุด* $100K

* ข้อจำกัดรายการซื้อขายสูงสุดอาจลดลงในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเทรดส่วนเกินหรือความเสี่ยงที่เกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ การเทรดที่ถูกยกเลิกทั้งหมดจะถูกปิดในอัตราการเปิดของการเทรดนั้นๆ

AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดดังกล่าว จะมีการแจ้งต่อลูกค้าที่ได้ัรับผลกระทบล่วงหน้า และอาจต้องมีการลดความเสี่ยงของพวกเขาด้วย

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแพล็ตฟอร์ม หมายถึง คุณยอมรับเงื่อนไขในการเทรดเหล่านี้ รวมถึงคำประกาศและถ้อยแถลงทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ Ava อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเทรดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแพล็ตฟอร์มต่อไป หมายถึง คุณยอมรับเงื่อนไขในการเทรดที่มีการแก้ไขเหล่านี้