หลักการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ทองคำ น้ำมัน หรือข้าวโพด – ก้าวเข้าสู่โลกแห่งตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ระดับ
chatbot