คำสั่งรายการ

คำสั่งรายการหรือที่รู้จักในชื่อคำสั่งที่รอดำเนินการ (Pending Order) คือคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อเปิดตำแหน่ง เช่น เพื่อทำการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงิน ณ อัตราในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อาจไม่มีการลงคำสั่งรายการในตลาด หากตลาดไม่ได้อยู่ภายในช่วงราคาที่กำหนดตามที่ปรากฏในคำสั่ง เมื่อคำสั่งมีราคาตามที่ได้ระบุไว้แล้ว คำสั่งนั้นจะกลายเป็นคำสั่งของตลาด และดำเนินการในทันที

การจำกัดรายการ

คำสั่งจำกัดรายการเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงินคือคำสั่งเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงิน ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ขณะที่คำสั่งจำกัดรายการเพื่อขายเครื่องมือทางการเงินนั้นคือคำสั่งเพื่อขายเครื่องมือทางการเงิน ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด

คำสั่งรายการ
คำสั่งรายการ

หยุดคำสั่ง

คำสั่งหยุดรายการเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงิน คือคำสั่งเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงิน ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ขณะที่คำสั่งหยุดรายการเพื่อขายเครื่องมือทางการเงิน คือคำสั่งเพื่อขายเครื่องมือทางการเงิน ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

วิธีใช้คำสั่งรายการ

การจำกัดรายการ:

หากคุณสนใจเข้าสู่ตลาด ณ ราคาในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ให้เรียกดู Dealing Rate Table (ตารางอัตราข้อตกลง) บนแพลตฟอร์มการเทรดและค้นหาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการในคอลัมน์ Buy (ซื้อ) คลิกขวาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการ และเลือก Entry Limit Buy (จำกัดรายการซื้อ) ในเมนู ระบุสิ่งที่คุณต้องการและอนุมัติคำสั่งของคุณ หากคุณสนใจเข้าสู่ตลาด ณ ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ให้ค้นหาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการในคอลัมน์ Sell (ขาย) ในตาราง Dealing Rate Table (ตารางอัตราข้อตกลง) คลิกขวาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการ และเลือก Entry Limit Sell (จำกัดรายการขาย) ในเมนู ตั้งค่าสิ่งที่คุณเลือกและทำการอนุมัติคำสั่งของคุณ

หยุดคำสั่ง:

หากคุณสนใจเข้าสู่ตลาด ณ ราคาในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ให้เรียกดู Dealing Rate Table (ตารางอัตราข้อตกลง) บนแพลตฟอร์มการเทรดและค้นหาเครื่องมือทางการเงินในคอลัมน์ Buy (ซื้อ) คลิกขวาเครื่องมือทางการเงิน และเลือก Entry Stop Buy (หยุดรายการซื้อ) ในเมนู ระบุสิ่งที่คุณต้องการและอนุมัติคำสั่งของคุณ หากคุณสนใจเข้าสู่ตลาด ณ ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ให้ค้นหาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการในคอลัมน์ Sell (ขาย) ในตาราง Dealing Rate Table (ตารางอัตราข้อตกลง) คลิกขวาเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการ และเลือก Entry Stop Sell (หยุดรายการขาย) ในเมนู ตั้งค่าสิ่งที่คุณเลือกและอนุมัติคำสั่งของคุณ

ฉันจะเห็นคำสั่งของฉันได้จากที่ใด

เมื่อดำเนินการกับคำสั่งแล้ว คุณจะดูคำสั่งนั้นได้จากหน้าต่าง Order (คำสั่ง) จนกระทั่งราคาในตลาดตรงกับราคาที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าและมีการซื้อหรือขายคำสั่งของคุณ หลังจากนั้น เมื่อตำแหน่งนั้นเปิด ตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏในหน้าต่าง Open Position (ตำแหน่งเปิด) บนแพลตฟอร์ม

 

การเพิกถอนสิทธิ์:
AVA ให้การรับประกันว่า คำสั่งจำกัดทั้งหมดจะได้รับการจัดการตามอัตราที่ระบุ ไม่ใช่อัตราที่ดีกว่าที่ระบุ AVA ไม่ได้รับประกันถึงการหยุดขาดทุนและการเลื่อนจุดตัดขาดทุน หากตลาดแกว่งตัวอย่างรุนแรง และราคาปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินทะลุเพดานอัตราหยุดขาดทุนหรือการเลื่อนจุดตัดขาดทุนของลูกค้ืา คำสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการ ณ ราคาที่พร้อมถัดไป