คำสั่งหยุดและจำกัด

คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุดคือคำสั่งที่จะถูกกำหนดไว้เป็นตำแหน่งเปิด พร้อมกำหนดเรตปิดของตำแหน่งไว้ล่วงหน้า เพื่อทำกำไรหรือหยุดภาวะขาดทุนของเงินในตำแหน่งเปิด

ความสำคัญของการใช้คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุดเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงคือการที่ไม่ต้องเข้าดูบัญชีทุกวันเพื่อควบคุมความเป็นไปของหุ้น/การซื้อขายของคุณ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากเมื่อคุณไม่สามารถขยายระยะเวลาอยู่ด้านหน้าแพล็ตฟอร์มได้นานกว่าที่เคย

เป็นไปได้ยากที่จะให้เทรดเดอร์ใช้เวลา 24 ชั่วโมงอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายในทุกนาที อย่างไรก็ตาม คำสั่งหยุดและคำสั่งจำกัดจะมีประโยชน์มากเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ ในตลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วอึดใจ

เหตุการณ์เหล่านั้นมักสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนทุกคน แต่การเก็บรักษาการซื้อขายของคุณไว้ในที่ๆ ปลอดภัยจะช่วยล็อคผลกำไรของคุณหรือปิดตำแหน่งของคุณได้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นพลิกผันการซื้อขายของคุณจนเข้าสู่ภาวะที่เลวร้ายที่สุด

ในกรณีที่คุณอยู่บนแพล็ตฟอร์มเมื่อเหตุการณ์สำคัญๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คำสั่งจำกัดหรือคำสั่งหยุดจะได้รับการดำเนินการเร็วกว่าการลงมือปฏิบัติใดๆ

คำสั่งจำกัด

คำสั่งจำกัดคือชุดของคำสั่งที่กำหนดกับตำแหน่งเปิด ที่จะปิดการซื้อขาย ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อรับประกันว่าเทรดเดอร์จะมีผลกำไร คำสั่งเหล่านี้ยังรู้จักในชื่อคำสั่ง “เทขายทำกำไร”

คำสั่งจำกัด & คำสั่งหยุด

คำสั่งหยุดขาดทุน

คำสั่งหยุดขาดทุนคือชุดของคำสั่งที่กำหนดกับตำแหน่งเปิด ที่จะปิดการซื้อขาย ณ อัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งน่าสนใจน้อยกว่าราคาปัจจุบันของตลาด วัตถุประสงค์ของการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนคือเพื่อกำหนดระดับแนวโน้มผลขาดทุนให้กับการซื้อขายเฉพาะ

คำสั่งจำกัด & คำสั่งหยุด

คำสั่งการเลื่อนจุดตัดขาดทุน

คำสั่งการเลื่อนจุดตัดขาดทุนคือชุดของคำสั่งที่ใช้กับตำแหน่งเปิด คำสั่งประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์กำหนดจุัดหยุดขาดทุน ณ ส่วนต่างคงที่จากราคาตลาด ดังนั้น หากราคาเคลื่อนไหวซึ่งเอื้อต่อรายการซื้อขายที่เปิดไว้ จุดหยุดจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อรักษาส่วนต่างไว้คงเดิมจากระหว่างจุดตัดขาดทุนกับราคาตลาด

วิธีใช้คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุด

คำสั่งจำกัด

  1. ค้นหาตำแหน่งในหน้าต่าง Open Position (ตำแหน่งเปิด) และคลิกขวาที่ตำแหน่งนั้น เลือก Limit (จำกัด) และกำหนดค่าสำหรับคำสั่งของคุณ
  2. ในแถวตำแหน่งที่ต้องการ ให้เลือกคอลัมน์ Limit (จำกัด) และคลิกที่คอลัมน์นั้น และกำหนดค่าสำหรับคำสั่งจำกัดของคุณ
  3. บนแท็บ Trade (ซื้อขาย) ให้เลือก Limit (จำกัด) คลิกตำแหน่งที่ต้องการจากหน้าต่าง Set Limit Order (ตั้งคำสั่งจำกัด) และกำหนดค่าสำหรับคำสั่งจำกัดของคุณ

 

การตั้งคำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุดด้วยคำสั่งตลาดและคำสั่งรายการ

เมื่อตั้งคำสั่งตลาดหรือคำสั่งรายการ คุณสามารถกำหนดคำสั่งจำกัดหรือคำสั่งหยุดหรือคำสั่งการเลื่อนจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบตัวเลือกของ Set Predefined Stop/Limit (ตั้งหยุด/จำกัดที่กำหนดล่วงหน้า) และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 

ฉันจะเห็นคำสั่งของฉันจากที่ใด

คำสั่งของคุณจะปรากฏในสองตำแหน่ง:

  1. ในหน้าต่าง Orders (คำสั่ง)
  2.  ในหน้าต่าง Open Positions (ตำแหน่งเปิด) ในแถวของตำแหน่งที่ตั้งคำสั่ง ในคอลัมน์ที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งของคุณ

 

การเพิกถอนสิทธิ์:
AVA ให้การรับประกันว่า คำสั่งจำกัดทั้งหมดจะได้รับการจัดการตามอัตราที่ระบุ ไม่ใช่อัตราที่ดีกว่าที่ระบุ AVA ไม่ได้รับประกันถึงการหยุดขาดทุนและการเลื่อนจุดตัดขาดทุน หากตลาดแกว่งตัวอย่างรุนแรง และราคาปัจจุบันของเครื่องมือการเงินทะลุเพดานอัตราหยุดขาดทุนหรือการเลื่อนจุดตัดขาดทุนของลูกค้ืา คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ ณ ราคาที่พร้อมถัดไป