คำอธิบาย Limit Order และ Stop Order

Limit Order คืออะไร?

Limit order คือคำสั่งที่สามารถใช้เพื่อเปิดสถานะ หรือที่กำลังรอดำเนินการ ในสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งจะปิดสถานะนั้น หากสินทรัพย์ถึงมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงเป็นการรับรองการซื้อขายที่มีกำไร คำสั่งเหล่านี้ยังเรียกว่า คำสั่ง “ทำกำไร”

Limit order ยังช่วยให้นักลงทุนซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่เฉพาะเจาะจง หรือราคาดีกว่า limit order นั้นมีสองรูปแบบ: คำสั่ง Buy limit และคำสั่ง Sell limit

คำสั่ง Buy limit เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ในขณะที่คำสั่ง Sell limit เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า

คำสั่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักลงทุน และมีการใช้คำสั่งเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง เพราะคำสั่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการซื้อขาย ทั้งยังรักษาผลกำไร

Limit & Stop Orders

Limit Order ทำงานอย่างไร?

คำสั่ง Buy Limit

คำสั่ง buy limit คือคำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อสินทรัพย์ หากมูลค่าสินทรัพย์นั้นลดลง หรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด เทรดเดอร์จะเปิด Buy Limit หากพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดสถานะ

คำสั่ง Sell Limit

คำสั่ง sell limit คือคำสั่งรอดำเนินการเพื่อเปิดสถานะ Sell (ขาย) หากมูลค่าของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น หรือสูงกว่าค่าที่กำหนด เทรดเดอร์จะเปิด Sell Limit หากพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะลดลงหลังจากเปิดสถานะ

คำสั่ง Buy Stop

คำสั่ง buy stop คือคำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อสินทรัพย์ หากมูลค่าสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น หรือสูงกว่าค่าที่กำหนด เทรดเดอร์จะเปิด Buy stop หากพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเปิดสถานะ

คำสั่ง Sell Stop

คำสั่ง sell stop คือคำสั่งรอดำเนินการเพื่อเปิดสถานะ Sell (ขาย) หากมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลดลง หรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด เทรดเดอร์จะเปิด Sell Stop หากพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะลดลงอีกหลังจากเปิดสถานะ

คำสั่ง Stop Limit คืออะไร?

คำสั่ง stop limit คือการผสมผสานของ stop order และ limit order ด้วยคำสั่ง stop limit หลังจากถึงราคาหยุดที่แน่นอน คำสั่งจะเปลี่ยนเป็น limit order และจะมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่แน่นอน หรือราคาดีกว่า คำสั่งเหล่านี้คล้ายกับ stop limit ในการเสนอราคาและหยุดที่คำสั่งเสนอราคา ประเภทคำสั่งเหล่านี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ชอบทำการซื้อขายที่มีองค์ประกอบของทั้ง stop order และ limit order

จะใช้ Limit Order และ Stop Order ได้อย่างไร?

Limit Order

  1. หาสถานะในหน้าต่าง Open Position (เปิดสถานะ) และคลิกขวา เลือก Limit และกำหนดเป็นการตั้งค่าสำหรับคำสั่ง
  2. ในแถวสถานะที่ต้องการ ให้เลือกคอลัมน์ limit แล้วคลิก แล้วกำหนดเป็นการตั้งค่าสำหรับ limit order
  3. ในแท็บการซื้อขาย ให้เลือก limit คลิกสถานะที่ต้องการในหน้าต่าง Set Limit Order (กำหนด Limit Order) แล้วกำหนดเป็นการตั้งค่าสำหรับ limit order

เหตุใด Stop Order และ Limit Order จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก?

การใช้ limit order และ stop order เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นที่นักลงทุนจะเข้าสู่บัญชี และตรวจสอบสถานะของพวกเขาในแต่ละวัน

Stop order และ limit order จะใช้งานได้ดีมากเมื่อมีเหตุการณ์ตลาดครั้งสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นในทันที โดยทั่วไปแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้นักลงทุนทุกคนตกใจ อย่างไรก็ตาม การควบคุมการซื้อขายอย่างปลอดภัยจะช่วยล็อกผลกำไรที่กำหนด หรือปิดสถานะของคุณหากเหตุการณ์นั้นกลับทำให้การซื้อขายของคุณแย่ลง

ในกรณีที่คุณอยู่ในแพลตฟอร์มของคุณ เมื่อเหตุการณ์สำคัญตอบสนองต่อเศรษฐกิจ limit order หรือ stop order จะดำเนินการได้เร็วกว่าการดำเนินการใด ๆ ด้วยตนเอง

การปิดคำสั่ง

ในขณะที่มีการพิจารณา stop order และ limit order ในการเปิดคำสั่ง ซึ่งมีคำสั่งสองชนิดที่ใช้สำหรับปิดสถานะที่เปิดอยู่ โดยที่ทั้งสองชนิดมีความสัมพันธ์กันสูงมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการจัดการความเสี่ยง คำสั่งเหล่านี้ คือคำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไร

คำสั่ง Take Profit (ทำกำไร) คืออะไร

มีการกำหนดคำสั่งทำกำไรไว้ในสถานะที่เปิดอยู่เพื่อปิดสถานะนั้น ๆ ในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นที่น่าพอใจมากกว่าราคาตลาดปัจจุบัน วัตถุประสงค์คือเพื่อปิดสถานะที่เทรดเดอร์พิจารณาว่าเป็น “สถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด” ซึ่งรับรองว่าสิ่งที่พวกเขาคิดคือกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ ก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัว

คำสั่งทำกำไรทำงานอย่างไร?

คำสั่งทำกำไรจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมูลค่าสินทรัพย์แตะระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากหุ้นมีราคาอยู่ที่ $100 และกำลังเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์อาจคิดว่าราคาหุ้นอาจไม่สูงไปกว่า $120 ซึ่งเป็นจุดที่เทรดเดอร์ตั้งคำสั่งทำกำไรไว้ ก่อนที่ราคาจะกลับตัว ในทางกลับกัน หากหุ้นกำลังตก และเทรดเดอร์เชื่อว่ากำไรสูงสุดในคำสั่งขายจะอยู่ที่ $80 ซึ่งเป็นราคาที่เทรดเดอร์จะตั้งคำสั่งทำกำไรในสถานะขาย ทันทีที่สินทรัพย์แตะระดับ แพลตฟอร์มจะปิดสถานะโดยไม่คำนึงว่าทิศทางของสินทรัพย์จะเป็นแนวโน้มต่อไปหรือไม่

คำสั่ง Stop Loss (หยุดการขาดทุน) คืออะไร?

มีการกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ในสถานะที่เปิดอยู่ ซึ่งจะปิดสถานะการซื้อขายในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นที่น่าพอใจน้อยกว่าราคาตลาดปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนคือเพื่อจำกัดการขาดทุนที่เป็นไปได้จากการซื้อขาย คำสั่งหยุดการขาดทุนจะป้องกันนักลงทุนจากการประสบกับการขาดทุนอย่างหนักในกรณีที่ราคาสินทรัพย์พุ่งอย่างรวดเร็ว

คำสั่งหยุดการขาดทุนทำงานอย่างไร?

คำสั่งหยุดการขาดทุนทำงานโดยการปิดสถานะอัตโนมัติ เมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงจุดที่แน่นอน เช่น หากหุ้นมีราคาอยู่ที่ $100 นักลงทุนอาจตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ที่ $75 ดังนั้น หากราคาไปถึงหรือลดลงต่ำกว่า $75 จะมีการส่งคำสั่งขายไปที่ตลาดโดยอัตโนมัติสำหรับหุ้นที่นักลงทุนเป็นเจ้าของอยู่ ในตัวอย่างนี้ เป็นการจำกัดการขาดทุนของนักลงทุนอยู่ที่ 25%

แม้ตัวอย่างข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ คำสั่งหยุดการขาดทุนยังสามารถใช้ได้กับคำสั่ง Sell (ขาย) ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ สถานะจะปิด หากมูลค่าของสินทรัพย์สูงกว่าระดับที่กำหนด

คำสั่ง Trailing Stop (เลื่อนจุดหยุดขาดทุน) คืออะไร?

คำสั่งเลื่อนจุดหยุดขาดทุน คือคำสั่งที่กำหนดไว้ในสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจุดหยุดขาดทุนในอัตราคงที่จากราคาตลาด ดังนั้น หากราคาขยับไปในทิศทางที่คาดหวังของสถานะที่เปิดอยู่ จุดหยุดขาดทุนจะเปลี่ยนตาม โดยรักษาระดับอัตราเดียวกันระหว่างจุดหยุดขาดทุนกับราคาตลาด

การตั้งค่า Limit และ Stop กับ Market Order และ Entry Order

เมื่อตั้งค่า Market Order หรือ Entry Order คุณสามารถกำหนด limit order และ stop order หรือคำสั่งเลื่อนจุดหยุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบตัวเลือก Stop/Limit ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดการตั้งค่าของคุณ

ฉันจะเห็นคำสั่งของฉันได้ที่ใด?

คำสั่งของคุณจะปรากฏในแท็บการซื้อขายของหน้าต่าง Terminal (เทอร์มินัล)

ในกรณีของคำสั่งหยุดการขาดทุน และ/หรือคำสั่งทำกำไร คำสั่งเหล่านี้จะสามารถมองเห็นได้ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของการเปิดคำสั่ง (Limit/Stop Buy/Sell /OCO) คำสั่งจะปรากฏ แต่ยังไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับค่านั้น ๆ สถานะที่ยังไม่ทำงาน คือสถานะที่อยู่ในคอลัมน์กำไรที่ว่างอยู่ อัตราเข้าซื้อที่กำหนดจะปรากฏในคอลัมน์ราคา (ซ้ายมือ) แรก

เรียนรู้การใช้ limit order และ stop order หลังจากดาวน์โหลด MT4 และติดตั้งสำเร็จเพื่อดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติในการซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:
AVA รับประกันว่าจะมีการส่งคำสั่ง Limit ทั้งหมดที่ราคาเฉพาะ ไม่ใช่ราคาที่ดีกว่า AVA ไม่รับประกันในคำสั่งหยุดการขาดทุน และคำสั่งเลื่อนจุดหยุดขาดทุน หากตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และราคาปัจจุบันของตราสารทะลุผ่านราคาหยุดการขาดทุนหรือราคาเลื่อนจุดหยุดขาดทุนของลูกค้า จะมีการส่งคำสั่งในราคาถัดไปที่สามารถซื้อขายได้