คำสั่งของตลาดคือคำสั่งทันทีเพื่อเปิดรายการ เช่น เพื่อซื้อหรือขายเครื่องมือการเงิน ณ ราคาที่กำลังถูกเสนอในตลาด

วิธีใช้คำสั่งของตลาด

หากคุณต้องการซื้อ ณ ราคาถาม ให้เรียกดูํ Dealing Rates Table (ตารางอัตราข้อตกลง) บนแพล็ตฟอร์มการซื้อขาย ค้นหาเครื่องมือการเงินที่ต้องการ และคลิกที่ราคา Ask/Buy (ถาม/ซื้อ) ในตาราง ซึ่งจะเปิดหน้าต่างสำหรับคำสั่งของตลาดที่ต้องการ กำหนดจำนวนของหน่วยที่คุณต้องการ และคลิก OK (ตกลง) คำสั่งของคุณจะได้รับการดำเนิการทันที ณ ราคาปัจจุบันของตลาด หากคุณต้องการขายเครื่องมือการเงิน ให้คลิกที่ Bid/Sell (ประมูล/ขาย) สำหรับเครื่องมือการเงินที่ต้องการใน Dealing Rates Table (ตารางอัตราข้อตกลง) และกำหนดค่าการทำรายการของคุณ

คำสั่งของตลาด

ฉันจะเห็นคำสั่งของฉันจากที่ใด

คุณสามารถดำเนินการกับคำสั่งของตลาดได้ทันที และเปิดรายการนั้น ซึ่งคำสั่งนั้นจะปรากฏในหน้าต่าง Open Position (ตำแหน่งเปิด) บนแพล็ตฟอร์มการซื้อขาย