คำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง

คำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง (OCO) คือคำสั่งที่รวมคำสั่งเข้าตลาด 2 คำสั่ง หากคำสั่งหนึ่งกำลังถูกกระตุ้น อีกคำสั่งหนึ่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เพื่อรับประกันว่าจะมีการดำเนินการกับคำสั่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะใด

ความสำคัญในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมักถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ แต่เรื่องนี้คือข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะทำให้คุณประสบความสำคัญในอาชีพนี้ การวางแผนล่วงหน้า และการทราบว่าควรใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงใดและเมื่อใด ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการพอร์ตการซื้อขายของคุณ

อย่าตกหลุมพรางด้วยการสุ่มทำการซื้อขายหรือด้วยทัศนคติการพนันขันต่อ คุณอาจมีโชคหนึ่งหรือสองครั้ง แต่อารมณ์ความรู้สึกจะเริ่มกำหนดการซื้อขายของคุณ และท้ายที่สุดเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องประสบภาวะขาดทุนอันเจ็บปวด

ข้อได้เปรียบอันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับนักลงทุนจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้คำสั่ง OCO เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เมื่อตลาดมีช่องว่างราคา และราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในการซื้อขายที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตัวอย่างเหล่านี้อาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดรายการซื้อหรือขาย ณ ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งระดับได้ ดังนั้นการกำหนดคำสั่ง OCO ไว้ล่วงหน้าคือทางออกสำหรับสถานการณ์เหล่านี้

วิธีใช้คำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง

การกำหนดคำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง

ค้นหาเครื่องมือการเงินที่ต้องการได้จาก Dealing Rate Table (ตารางอัตราข้อตกลง) ในคอลัมน์ที่ต้องการ ซื้อหรือขาย คลิกขวาเครื่องมือการเงินและเลือก Entry OCO (OCO รายการ)
Entry OCO Order (คำสั่ง OCO รายการ)

ตั้งค่าที่คุณต้องการจากหน้าต่าง Entry OCO Order (คำสั่ง OCO รายการ)

การตั้งค่าคำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่งบนคำสั่งรายการที่มีอยู่

หากต้องการตั้งคำสั่ง OCO ให้เปิดคำสั่งรายการก่อน ซึ่งจะเปิดในหน้าต่างคำสั่งในแพล็ตฟอร์มของคุณ

คำสั่งรายการเปิด

เมื่อคำสั่งแรกปรากฏแล้ว ขณะที่เลื่อนดูแถวที่มีคำสั่งของคุณ ให้คลิกขวาที่เมาส์และเลือกตัวเลือก OCO Link (ลิงก์ OCO) แล้วเลือก Set to New Order (ตั้งเป็นคำสั่งใหม่)

คำสั่งรายการจำกัด

หน้าต่างใหม่ที่จะปรากฏ จะเสนอให้คุณทำคำสั่งรายการตรงกันข้ามกับคำสั่งที่มีอยู่ (เช่น entry limit sell จะมีคำสั่ง OCO ของ entry stop sell)

รายชื่อคำสั่ง OCO

ทันทีที่กำหนดคำสั่งรายการที่สองแล้ว หน้าต่างคำสั่งจะแสดงทั้งสองคำสั่ง รวมถึงจำนวนของคำสั่งอื่นๆ